Siirry sisältöön

JHL:n toiminta entistä ilmastoystävällisemmäksi, ohjelmatyö ilmastomuutoksen hillitsemiseksi käyntiin

Suomessa on pakko siirtyä ilmaston kannalta kestävämpään työelämään ja sen pitää tapahtua työntekijöiden kannalta reilulla tavalla.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ottamassa askeleita kohti entistä konkreettisempaa ilmastotyötä.

– Edustajisto hyväksyi juuri vuoden 2020 toimintasuunnitelma. Ilmastonmuutoksen torjunta halutaan kiinteäksi osaksi liiton ohjelmatyötä. Selvitämme, miten ilmastonmuutos näkyy liiton järjestämisaloilla. Edustajiston käsittelyssä oli tälläkin kertaa kaksi aloitetta, jotka liittyvät suoraan ilmastonmuutoksen hillintään. Työ on päässyt alkuun ja tästä on hyvä jatkaa, JHL:n edustajiston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä sanoo.

Työntekijöillä pitää olla sananvaltaa, kun Suomessa ja muualla maailmassa siirrytään ilmaston kannalta kestävään työelämään, Kähärä muistuttaa.

– Kun siirrytään käyttämään ilmaston kannalta kestävämpiä työmenetelmiä, sen pitää tapahtua työntekijöiden kannalta reilulla tavalla. Työntekijöiden on saatava vaikuttaa siirtymään. Työsuhteiden laatua ei heikennetä ja työntekijät koulutetaan tarvittaessa uusiin tehtäviin.

JHL aikoo muuttaa myös omaa toimintaansa entistä ympäristöystävällisemmäksi. Liitto pyrkii löytämään kattavia linjauksia, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta. Niihin pitää sitoutua pitkälle tulevaisuuteen.

– JHL kannustaa liiton jäseniä ja työntekijöitä käyttämään julkista liikennettä aina, kun se on mahdollista. Liitto voi entisestään vähentää toimintansa hiilijalanjälkeä esimerkiksi parantamalla etätyömahdollisuuksia ja hyödyntämällä videoneuvotteluita entistä enemmän. Myös ruokavalintojen on oltava kestäviä ja reiluja.

Työtehtävät ja töissä käytetty teknologia ovat monilla aloilla muuttuneet ilmastonmuutoksen vuoksi ja muutos vain kiihtyy tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos näkyy työelämässä ja jokainen työntekijä kokee sen työssään tavalla tai toisella. Siksi on tärkeää, että ay-liike on voimalla mukana torjumassa ilmastonmuutosta.

Vuoden 2019 aikana JHL on liittynyt tukemaan Korvaamaton- ja Ilmastoveivi-kampanjoita. Myös muut SAK:n liitot ja koko kansainvälinen ay-liike ovat ilmaisseet huolensa ilmaston lämpenemisestä ja ne vaativat vahvoja ilmastotoimenpiteitä.

Ilmastonmuutos vaatii välittömiä toimia myös eduskunnalta. JHL vaatii, että hankintalakia kehitetään muun muassa helpottamalla hankintojen ympäristökriteerien asettamista. Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 35 miljardilla eurolla.  Ympäristökriteerit voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöön, energiatehokkuuteen, vähähiilisyyteen, materiaalivalintoihin, jätemäärän vähentämiseen ja materiaalien kiertoon.

Lisätiedot:
JHL:n edustajiston puheenjohtaja Sirkka Liisa-Kähärä 050 5217 189