Siirry sisältöön

JHL: Ruokaviraston yt-neuvotteluissa saneerauksen maku

Vuoden alussa perustettu Ruokavirasto aloittaa viraston henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut 29. lokakuuta. Henkilöstöön kohdistuvat leikkaukset ihmetyttävät JHL:ää, koska virastossa ei ole vielä saatu edes fuusion jälkeisiä toimintaprosesseja yhdistettyä. Toimia liitto pitää rankasti ylimitoitettuina.

Ruokavirasto aloittaa 29. lokakuuta  koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut taloutensa tasapainottamiseksi. Viraston pitäisi säästää 5 miljoona euroa heti ensi vuonna. Säästötoimien syyksi on ilmoitettu toimintamenomäärärahojen vähentyminen kehyskaudelle 2020–2023. Säästöjen saavuttamiseksi työnantaja on jo aiemmin syksyllä kertonut kaavailevansa henkilöstövähennyksiä. Alustavan arvion mukaan henkilöstövähennystarve on enintään 95 henkilötyövuotta ja enintään 15 henkilön osa-aikaistaminen. Lisäksi koko henkilöstö suunnitellaan lomautettavaksi joksikin aikaa. Ruokavirastossa työskentelee noin 1 000 henkeä.

JHL ihmettelee kovasti työnantajan toimintaa ja puheita henkilöstön vähentämisestä.

– Ruokavirasto on aloittanut toimintansa tämän vuoden alussa. Kolmen viraston fuusiossa on päällekkäisiä toimintoja ja järjestelmiä, mutta niidenkin selvittely ja toimintaprosessien yhdistäminen on vielä täysin kesken. Virastolla ei vielä myöskään ole strategiaa, vaikka pitäisi olla, listaa JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch.

Karrasch kritisoi voimakkaasti tapaa, jolla rakennemuutoksia on viime vuosina runnottu läpi.

–  Virastoja on fuusioitu kiireen vilkkaa säästöjen toivossa. Realismi on unohdettu.  Kun muutoksia suunnitellaan, pitäisi säästöjen aikataulua ja suuruutta arvioida huolellisesti. Jos näin olisi tehty Ruokaviraston kanssa, ei nyt oltaisi tilanteessa, missä rahat on loppu ja yt:t edessä, hän sanoo.

Liitto vaatiikin, että keskeneräiset järjestelyt pitää ensin saattaa loppuun ja nyt etsiä muita säästökeinoja kuin henkilöstön vähentäminen.

– Työnantajan väläyttämät mittavat henkilöstökulujen leikkaukset haiskahtavat saneeraukselta. Halutaanko tässä nyt päästä tietyistä henkilöistä ja tehtävistä eroon ja palkata uusia naamoja tilalle? Karrasch pohtii.

JHL:n neuvottelupäällikkö muistuttaa, että virkamieslain 27 pykälän mukaan työnantajalla on velvollisuus kouluttaa henkilöstöä uusiin tehtäviin ennen irtisanomisia. Tämä on Karraschin mukaan enemmän kuin ajankohtainen asia muistaa, koska hallitusohjelma on tuomassa Ruokavirastolle uusia tehtäviä mutta nurinkurista kyllä, ei rahoitusta.

Ruokaviraston henkilöstö on miettinyt perusteellisesti, millaisin keinoin taloutta voitaisiin tasapainottaa.

– Nyt virastossa pitäisi esimerkiksi järjestää sisäinen toiminta uudelleen, tehostaa laskutusprosesseja, tehdä kriittisiä toimintoja viranomaistoimintana itse ja ottaa käyttöön hallitun suunnitelman mukainen, asiakaspalvelua helpottava digitalisaatio, sanoo viraston JHL:läinen pääluottamusmies Katri Klingberg.

JHL:n, Jukon ja Ammattiliitto Pron luottamusmiehet ovat aiemmin lokakuussa kirjelmöineet työnantajalle näkemyksiään* siitä, miten Ruokaviraston toimintaa voitaisiin kehittää ilman henkilöstöleikkauksia ja miten viraston toiminta saattaa vaarantua, mikäli leikkauksiin ryhdytään.

Lisätietoja:
neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch puh. 040 728 9046
pääluottamusmies Katri Klingberg puh. 040 755 9174
varapääluottamusmies Mira Kankare puh.0400 287 413

*) Ruokaviraston luottamusmiesten kannanotto