Siirry sisältöön

JHL:n kysely: Koko liiton lakko paras työtaistelutapa

JHL kysyi syyskuussa jäsenistöltään tarkentavia sopimusneuvottelujen tavoitteita. Parhaana työtaistelumuotona vastaajat pitävät koko liiton kattavaa lakkoa. Työterveyshuollon toimintaa vastaajat pitävät tärkeimpänä tekijänä työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistämisessä. Kyselyyn vastasi hieman yli 8 000 jäsentä ja yhteisöjäsenliiton jäsentä.

JHL:n syyskuun alussa tekemä jäsenkysely tarkentavista sopimusneuvottelutavoitteista sai viime kevään kyselyn tapaan hyvän suosion. Tällä kertaa kysyttiin työvuoroista, työhyvinvoinnista, työtaistelumuodoista sekä päätavoitteiden tärkeysjärjestyksestä.

Laajalle lakolle kannatusta

Kysymykseen ”Mikä olisi mielestäsi paras työtaistelutapa omalla alallasi?” vastaajista reilu 36 prosenttia nimeää parhaaksi työtaistelutavaksi laajan, koko ammattiliitto JHL:n kattavan lakon.

Puolet kyselyyn vastanneista on ehdottomasti sitä mieltä, että JHL:n pitäisi tukilakoilla tukea toisten liittojen neuvotteluja jos sellainen pyyntö tulisi ja peräti 90 % pitää maltillisesti harkittua tukilakkoa hyvinkin mahdollisena keinona avittaa neuvotteluja.

Hoitovapaa omien vanhempien hoitamiseen ja pitempi palkallinen isyysvapaa

Kyselyyn vastanneista 63 prosenttia on sitä mieltä, että työehtosopimukseen pitäisi saada kirjattua mahdollisuus työntekijän omien vanhempien hoitovapaaseen. Isyysvapaan palkallisen ajan pidentämistä pitää tarpeellisena 43 prosenttia vastaajista.

Lähes 90 prosenttia vastaajista pitää työterveyshuollon toimintaa erittäin tärkeänä työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistäjänä. Erittäin tärkeitä tekijöitä vastaajien mielestä ovat myös henkilöstön edustajilta saatava tuki pulmatilanteissa (72% vastaajista) ja työntekijöiden osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen (71% vastaajista).

Toukokuun kysely: Palkankorotukset yleiskorotuksena ja ilmaiset kiky-tunnit pois

Viime toukokuussa liitto järjesti ensimmäisen sopimusneuvottelujen tavoitteita koskeneen jäsenkyselyn. Lähes 85 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että suurin osa palkankorotuksista pitäisi tulla yleiskorotuksena. Kyselyyn vastanneet olivat myös vahvasti sitä mieltä, että kikyn työajanpidennys pitäisi perua kokonaan tai siitä pitäisi maksaa kunnon korvaus.

Lisätietoja
neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, 040 7289 046
tutkimuspäällikkö Pertti Mäkelä, 040 8416 130