Siirry sisältöön

JHL: Henkilökohtainen avustaminen omaksi osaamisalaksi ja SORA-tutkinnoksi

JHL kannattaa sitä, että  henkilökohtaisen avustamisen osaamisalan luomista puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon sisään. Liitto kannattaa myös sitä, että uusi osaamisala muutettaisiin myös ns. SORA-tutkinnoksi*

Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa JHL sanoo, että uusi osaamisala vahvistaisi henkilökohtaisina avustajina toimivien ammatti-identiteettiä ja auttaisi ammattiin haluavia löytämään itselleen oikean koulutuksen.

SORA-tutkintoihin osaamisala kuuluisi JHL:n mukaan jo työn luonteen takia. Henkilökohtaisella avustajalla on usein paljon vastuuta ja usein myös valvomaton pääsy esimerkiksi erilaisiin lääkkeisiin ja hoitovälineisiin.

Lue JHL:n lausunto luonnokseen puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon, henkilökohtainen avustaminen, muuttamiseksi SORA-tutkinnoksi

*SORA-säännökset ja määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. Säännöksiin kuuluvat laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998), ammattikorkeakoululaki (351/2003) ja yliopistolaki (558/2009). SORA-lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta sekä lisätä koulutuksen, tutkinnon järjestäjien ja korkeakoulujen mahdollisuuksia puuttua opiskelijan alalle soveltumattomuuteen.