Siirry sisältöön

Kunnissa käy YT-myllerrys, JHL:n luottamusmieskysely paljastaa

YT-neuvottelut ravistelevat Suomen kuntia, JHL:n laaja luottamusmieskysely paljastaa. Iso osa neuvotteluista koskee työntekijöiden irtisanomista, ulkoistamista tai lomauttamista.

Kuntien talous on vedetty viime vuosina kireäksi, kun hallitus on leikannut valtionosuuksia ja lisännyt kuntien tehtäviä. Nyt säästöjen maksajiksi saattavat joutua kuntien työntekijät, JHL:n laaja kysely paljastaa.

JHL kysyi yli 400 kunta-alan pääluottamusmieheltä, käydäänkö heidän kunnassaan YT-neuvotteluita, joissa käsitellään henkilöstön irtisanomisia, lomautuksia tai palvelujen ulkoistuksia.  Yli kolmannes vastanneista kertoi, että heidän kunnassaan käydään tai on jo käyty tällaisia YT-neuvotteluita. Vastaajista 24 kertoi, että neuvottelut koskevat irtisanomisia. Ulkoistamisista mainintoja tuli 23 ja lomautuksista 16.

Useimmin YT-neuvottelut koskevat laitoshuoltoa, siivousta ja puhtauspalveluita.

Ylivoimaisesti useimmin YT-neuvottelut koskevat laitoshuoltoa, siivousta ja puhtauspalveluita. Kysymykseen vastanneista 36 kertoi, että neuvottelut koskevat näitä palveluita.

Aineisto kerättiin verkkokyselyllä 10.–16. syyskuuta. Kysely lähetettiin 401 kunta-alan pääluottamusmiehelle ja siihen vastasi 206 henkeä.