Siirry sisältöön

JHL:n näkemyksiä varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja ryhmäkokojen on oltava riittävän pieniä. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja varhaiskasvatuksen laatu varmistetaan liiton mielestä niin, että nykyisiä kelpoisuusvaatimuksia eikä henkilöstörakennetta muuteta.

JHL:n mielestä Suomen hallitus on ottanut varhaiskasvatusta koskevissa uudistuksissa oikean suunnan. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja ryhmäkokojen on oltava riittävän pieniä. Liitto kuitenkin muistuttaa, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ja hallitusohjelmassa mainittu ryhmäkokojen pienentäminen tulevat lisäämään henkilöstön tarvetta.

JHL:n mielestä varhaiskasvatuslaissa säädetty, vuonna 2030 voimaan tuleva  uusi henkilöstörakenne ja henkilöstön kelpoisuusvaatimusten tiukennukset vaarantavat varhaiskasvatuksen koulutetun henkilökunnan saatavuuden jo nyt. Parhaiten henkilöstön saatavuus ja varhaiskasvatuksen laatu varmistetaan säilyttämällä nykyiset kelpoisuusvaatimukset sekä henkilöstörakenne. Mikäli henkilöstörakennetta ei muuteta, on lastenhoitajien koulutusmahdollisuuksia parannettava merkittävästi.

JHL ehdottaa, että  varhaiskasvatuksen opettaja- ja sosionomikoulutukseen rakennettaisiin erilaisia maksuttomia, vaihtoehtoisia väyliä, joissa olisi otettu huomioon  alueellinen ja kielellinen tasa-arvo. Alan koulutetun työvoiman saatavuus sekä lastenhoitajien työllisyys pitää taata aktiivisella ja kaukonäköisellä koulutuspolitiikalla ja taloudellisilla panostuksilla.

JHL esittää useita erilaisia konkreettisia keinoja lastenhoitajien koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Lue: JHL:n näkemyksiä varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta (2019)