Siirry sisältöön

Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettava, henkilöstörakenne ja kelpoisuusehdot pidettävä ennallaan

JHL kannattaa hallituksen lakiesitystä palauttaa lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Liitto myös esittää, varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteeseen ja kelpoisuusehtoihin tehdyt muutokset kumotaan.

JHL kannattaa hallituksen esittämää varhaiskasvatuslain muutosta palauttaa lapsen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Liitto on hallituksen kanssa samoilla linjoilla siitä, että edellisellä hallituskaudella toteutettu rajaus on saattanut lapset ja heidän huoltajansa eriarvoiseen asemaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa JHL sanoo, että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei saa riippua siitä, mikä on huoltajien työmarkkina-asema tai asuinpaikkakunta.

– Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen vahvistaa perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta sekä sivistysoikeuksia turvatessaan lapsen mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatukseen, lausunnossa sanotaan.

Henkilöstövaikutukset otettava huomioon

Varhaiskasvatuslaissa säädetty, vuonna 2030 voimaan tuleva varhaiskasvatuksen uusi henkilöstörakenne ja henkilöstön kelpoisuusvaatimusten tiukennukset vaarantavat varhaiskasvatuksen koulutetun henkilökunnan saatavuuden. JHL muistuttaa, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ja hallitusohjelmassa mainittu ryhmäkokojen pienentäminen tulevat lisäämään henkilöstön tarvetta.

Liiton mielestä henkilöstön saatavuus ja varhaiskasvatuksen laatu varmistetaan parhaiten niin, että nykyiset kelpoisuusvaatimukset sekä henkilöstörakenne säilytetään. Jokaisessa ryhmässä olisi edelleenkin yksi varhaiskasvatuksen opettaja sekä kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

JHL:n lausunto hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen muuttamisesta

Katso myös: JHL:n näkemyksiä varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta*

*Uutista muokattu 26.8.2019 klo 11.45. Uutisen loppuun lisätty linkki tiedostoon JHL:n näkemyksiä varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta