Siirry sisältöön

JHL:n Håkan Ekström: Yksityistäminen uhkaa työntekijöiden oikeuksia – näillä kahdeksalla ehdolla yksityiset yritykset ja JHL voivat olla kumppaneita

Osa voitoista työntekijöille. Avoimuutta verojen maksuun ja ay-oikeuksille takuut. Kun näistä ja muutamasta muusta tärkeästä asiasta päästään sopuun, ammattiliitot ja yksityiset yrityset voivat tehdä hyvää ja vastuullista yhteistyötä, sanoo JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström.

Yksityisten yritysten osuus julkisella sektorilla kasvaa humisten. Vaikka tilanne näyttää monin tavoin ongelmalliselta ja uhkaavalta, se on myös realiteetti.

Millä keinoilla ammattiliitto voi turvata työntekijöiden selustaa tilanteessa, jossa ulkoistamisia ja yksityistämistä tapahtuu? JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström pohti asiaa torstaina 6. kesäkuuta EPSU:n (Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen federaation) kongressissa Dublinissa. EPSU on JHL:n ja muiden eurooppalaisten julkisten palveluiden ammattiliittojen kattojärjestö.

Ekström totesi puheessaan, että JHL:n jäseniä on yksityisillä aloilla runsaasti, palveluissa, joita tuotetaan tai tuetaan verovaroin.

– Emme voi kääntää näille jäsenille selkäämme, vaan meidän on puolustettava heitä –heidän työpaikkojaan ja oikeuksiaan, Ekström sanoi.

– Emme voi sallia, että jäsentemme työehtoja heikennetään ulkoistettaessa julkisia palveluja yksityisille toimijoille.

Hän painotti, että ulkoistaminen on poliittinen päätös ja JHL toimii liittona julkisen palvelutuotannon puolesta.

Edessä on valinnan paikka

Ekströmin mukaan ay-liikkeellä on edessään valinnan paikka: jatkaako pelkästään taistelua yksityistämistä vastaan vai lähteäkö sen rinnalla hakemaan jonkinlaista kumppanuutta.

– Voiko hyvä kumppanuus yksityisen kanssa olla mahdollinen? Mitä edellytämme yksityisiltä yrityksiltä, jotka tuottavat meille julkisia palveluja? Millainen olisi reilu yksityinen työnantaja? hän kysyi.

Hyvä kumppanuus tuottaa lisäarvoa myös yritykselle ja voi olla sille kilpailuvaltti, hän totesi. Samalla se voi tuottaa ammattiliitoille paremmat edellytykset neuvotella työntekijöiden oikeuksista.

Ekström painotti, että liiton ehdot kumppanuudelle ovat ilman muuta tiukat.

– Meidän on voitava vaatia yrityksiltä vastuullisuutta erityisesti silloin, kun ne tuottavat palveluja, joita tuetaan meidän yhteisillä verovaroillamme.

Vastuullisuus ulottuu toimialajohtajan mukaan muun muassa siihen, että verovarojen vuoto veroparatiiseihin on saatava tukittua. Siten hyvinvointipalvelujen rahoitus voidaan turvata.

–  Voiko hyvä kumppanuus yksityisen kanssa siis olla mahdollinen? Näillä ehdoilla mielestämme voi.

Håkan Ekströmin mukaan vastuullinen kumppanuus yksityisten yritysten kanssa voisi muodostua seuraavista rakennuspalikoista:

Veroraportointi avoimeksi

Yrityksen veroraportoinnin tulee olla avointa ja ymmärrettävää myös kansalaisille.

Monikansallisten yritysten tulee julkaista maakohtaiset tiedot esimerkiksi työntekijöiden määrästä, voitosta, liikevaihdosta ja maksetuista veroista kussakin toimintamaassa.

Osa voitoista työntekijöille

Osa yritystoiminnassa syntyneestä voitosta tulee käyttää parempiin palvelussuhteen ehtoihin, työntekijöiden koulutukseen ja toiminnan kehittämiseen.

Ay-oikeuksille takuu

Ay-oikeudet on taattava jokaisessa tilanteessa, ja työntekijöiden edustajia on informoitava ja kuultava. Työehdoista on neuvoteltava liittojen edustajien kanssa, ja sopimuksia on kunnioitettava.

Yritysten hoidettava velvollisuutensa työnantajina

Yrityksen omavalvonnan on oltava suunnitelmallista. Yrityksen on hoidettava kaikki työnantajavelvollisuutensa ja valvottava myös käyttämäänsä vuokratyövoimaa ja alihankkijoita koko hankintaketjussa.

Palvelun järjestäjä ja tilaaja vastuuseen

Yritys ei ole yksin vastuussa palvelun tai tuotteiden laadusta. Vastuu ulottuu myös palvelun järjestäjään ja tilaajaan.

Julkisen sektorin tavara- ja palveluhankinnoissa on painotettava sosiaalisia ja ympäristökriteerejä. Erityisesti hoitoa, hoivaa ja varhaiskasvatusta sisältäville hankinnoille on määriteltävä selkeät laatukriteerit.

Järjestäjän ja tilaajan on valvottava yksityisen palveluntuottajan ja tavarantoimittajan toimintaa. Järjestäjän ja tilaajan on ymmärrettävä tekemänsä sopimuksen sisältö ja valvottava aktiivisesti sen noudattamista.

Hankkijoiden oltava osaavia

Kuntien, alueiden ja valtion hankkijoiden tulee olla koulutettuja ja osaavia.

Ulkoistukset järkeviksi

Palveluja tulisi ylipäänsäkin ulkoistaa vain silloin kun se on järkevää. Ulkoistaminen on aina poliittinen päätös – EU ei meitä siihen pakota.

Valvonnalle mahdollisuus puuttua

Valvontaviranomaisille on taattava riittävät resurssit tarkastuksiin ja puuttumiseen jo varhaisessa vaiheessa, eikä vasta silloin kun asiakkaat tai työntekijät ovat vaarassa.

Myös työntekijöitä, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä, on suojeltava kaikelta painostukselta.