Siirry sisältöön

JHL näkee paljon hyvää tulevan hallituksen ohjelmassa: Työelämää parannetaan kolmikannassa, työttömiä kyykyttävä aktiivimalli ajetaan alas ja julkiset palvelut vahvistuvat

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL iloitsee siitä, että luottamus on palaamassa Suomen työmarkkinoille. Uusi hallitus lähtee rakentamaan työelämän uudistuksia yhdessä ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajien kanssa. Hallitus myös sitoutuu ohjelmassaan romuttamaan aktiivimallin, jota JHL on vastustanut alusta saakka.

Hallitusohjelma palauttaa Suomea työelämän kehittämisessä takaisin luottamuksen tielle, kun hallitus lähtee tekemään työelämän uudistuksia kolmikannassa.

Monet JHL:n tärkeistä tavoitteista ovat päässeet osaksi hallitusohjelmaa. JHL on tyytyväinen, että hallitus sitoutuu pitämään huolta työntekijöiden suojelusta. Ohjelmassaan hallitus lupaa tukea esimerkiksi pätkätöissä ja nollasopimuksilla työskentelevien asemaa.

Myös työttömien tilanne paranee tulevalla hallituskaudelle.

–  Aktiivimallin raipat puretaan, työttömyyden alun palveluita tehostetaan ja työttömien henkilökohtaiset tarpeet pyritään huomioimaan nykyistä paremmin. JHL on vastustanut aktiivimallia määrätietoisesti alusta alkaen. Olemme tyytyväisiä, että työmme on nyt tuottanut tulost, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kertoo.

JHL on julkisen alan suurin ammattiliitto. Liiton puheenjohtaja arvioi, että uusi kuntien talous voidaan saada vakaantumaan uuden hallitusohjelman pohjalta. Hallitusohjelman mukaan kuntatalouden valtionosuusleikkaukset päättyvät vuonna 2020.

Hallitus tahtoo parantaa monia julkisia palveluita.  Sote-palveluissa tehdään tärkeä muutos, kun hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus (0,7 ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä) kirjataan vihdoin lakiin. Samalla hoito- ja tukipalvelutyöntekijöiden työnjakoa selkiytetään.

Myös varhaiskasvatukseen on tulossa tuntuvia parannuksia. Vanhemmille tulee subjektiivinen oikeus saada lapsensa täysipäiväisesti varhaiskasvatukseen. Yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja pienennetään. Hallitus näyttää ymmärtävän, miten tärkeää julkinen varhaiskasvatus on. JHL on pitänyt varhaiskasvatuksen asiaa aktiivisesti esillä Niemi-Laine muistuttaa.

– Hallitus ottaa vahvasti kantaa yksityisen päivähoidon laatuun. Yksityisen varhaiskasvatuksen pitää olla luvanvaraista ja sen pitää toimia samoilla laatuvaatimuksella kuin julkisenkin.

Palveluiden parantaminen lisää kuntien velvoitteita. Myös veromuutokset vaikuttavat kuntien talouteen. Valtion pitää kompensoida lisäkulut kunnille kokonaan.  Kunnat tarvitsevat rahaa myös siihen, että kiky-sopimuksella leikatut lomarahat saadaan maksettua jatkossa työntekijöille. JHL on tyytyväinen, koska nämä rahat on nyt turvattu.

Jos hallitusohjelman lupaukset pitävät, Suomi muuttuu tällä hallituskaudella nykyistä tasa-arvoisemmaksi. Hallituksen pitää toteuttaa samanpalkkaisuus- ja tasa-arvotavoitteet, jotka se on kirjannut ohjelmaansa.

Palkkasyrjintään halutaan puuttua muun muassa niin, että luottamusmiehet ja muut henkilöstöedustajat voivat entistä tehokkaammin puuttua asiaan.

–  Ammattiliitot joutuvat jatkuvasti tekemisiin sukupuolten palkkaerojen kanssa, koska valtaosa ammattiliittojen jäsenistä on naisia. Uusi hallitusohjelma antaa lisävoimaa myös ay-liikkeelle, Niemi-Laine toteaa.

Hallitus aikoo laittaa myös suomalaisten perhevapaat uusiksi. Muutos tehdään kunnianhimoisella mallilla, jota JHL on kannattanut. Isille kiintiöityjä kuukausia pidennetään niin, että äitien käytettävissä olevat vapaat eivät vähene.

Myös työehtojen valvonta on tehostumassa, kun hallitus selvittää keinoja, joilla tahalliseen alipalkkaukseen voidaan puuttua.  Jatkossa liian pientä palkkaa maksavat työnantajat voisivat esimerkiksi saada rangaistuksen. JHL:n mielestä alipalkkauksesta pitää päästä Suomessa eroon.

JHL on ollut pitkään mukana #Ykkösketjuun kampanjassa, jonka tavoitteena on saada Suomeen yritysvastuulaki. Laki on nyt saatu mukaan hallitusohjelmaan.

– On suorastaan upeaa, että Suomesta halutaan tehdä edelläkävijämaa yritysten yhteiskuntavastuussa, Niemi-Laine tiivistää.

Lisätiedot:

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine 040 702 4772