Siirry sisältöön

Uusia palkansaajajäseniä enemmän kuin vuosiin – vähenevät jäsenmaksutulot silti liiton huolena

JHL satsaa aktiivisesti jäsenhankintaan, jotta liiton toiminta pystyttäisiin rahoittamaan jäsenmaksutuotoilla. Työ on tuottanut tulosta, vaikka vielä vuonna 2018 jäsenmaksutulot vähenivät selvästi vuoteen 2017 verrattuna.

JHL sai viime vuonna yli 8 600 uutta palkansaajajäsentä. Luku on parempi kuin moneen vuoteen.

Liittoon liittyi vuonna 2018 yhteensä liki 11 000 uutta jäsentä. Onnistunutta jäsenhankintaa vauhdittivat JHL:n järjestäjät, jotka aloittivat työnsä viime vuonna. Järjestäjät houkuttelivat liittoon 640 jäsentä.

Jäsenhankinnan onnistumisesta huolimatta liiton jäsenmäärä jatkoi viime vuonna laskuaan. Liitosta erosi yli 20 000 jäsentä. Yleisimmät syyt liitosta eroamiseen olivat eläkkeelle siirtyminen ja liiton vaihto. Erojen määrä on suuri, vaikka se saatiin laskuun edellisvuoteen verrattuna.

Jäsenmaksut eivät kata menoja

Jäsenmäärän lasku näkyi suoran liiton jäsenmaksuissa. JHL keräsi viime vuonna noin 35,8 miljoonaa euroa jäsenmaksuja. Tiputusta edellisvuoteen verrattuna tuli noin 400 000 euroa.

Yhdistyksille palautettiin summasta 20 prosenttia eli jäsenmaksut toivat liiton kassaan noin 28,7 miljoonaa vuonna 2018.

Pylväsdiagrammi JHL:n taloudesta 2018.

Varsinainen toiminta maksoi tuottojen jälkeen liitolle yli 34,4 miljoonaa euroa.

Jäsenmaksutulot eivät viime vuonna riittäneet kattamaan liiton kuluja. JHL:n vuoden 2018 tulos ennen sijoitustoiminnan tuottoja painui lähes 5,5 miljoonaa euroa pakkaselle. Vuoteen 2017 verrattuna toiminnan tappio paheni tuntuvasti.

Tulos plussalle sijoituksilla

Liiton menoja jouduttiin jälleen maksamaan sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoilla. Sijoitustoiminta tuotti viime vuonna noin 41,8 miljoonaa euroa. Sijoitusvoitot nostivat tilikauden tuloksen yli 36 miljoonaa plussan puolelle. Summa näyttää suurelta, mutta siinä on mukana iso summa, jonka JHL sai Kojamon osakkeiden myynnistä. JHL tienasi kaupasta noin 35 miljoonaa. Ilman Kojamo-kauppaa JHL:n tilinpäätös olisi siis ollut lähellä nollatulosta.

Voitot pääosin lakkorahastoon

Edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaan, että summasta 30 miljoonaa siirretään työtaistelurahastoon.

Työtaistelurahasto laitettiin viime vuonna myös käyttöön. Edustajisto päätti, että rahastosta puretaan yli 750 000 euroa vuoden 2018 työtaistelukuluja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että viime vuoden työtaisteluja rahoitettiin rahastoon säästetyillä varoilla.

JHL jatkaa määrätietoisesti työtä sen eteen, että jäsenmaksutulot riittäisivät jatkossa kattamaan toiminnan varsinaiset kulut. Sijoitustuottojen ennakoiminen on hyvin vaikeaa, joten toiminnan rakentaminen niiden varaan on riskialtista. JHL:n pitää myös varautua siihen, että julkisen talouden mahdolliset uudistukset vaikuttavat myös liiton toimintaan. Jos julkisia palveluita yksityistetään kovalla tahdilla, voi JHL:stä siirtyä paljon jäseniä muihin liittoihin.