Siirry sisältöön

JHL:n edustajisto: Julkiset hyvinvointipalvelut on tuotettava vastuullisesti

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n edustajisto vaatii, että verovaroin tuotetut hyvinvointipalvelut on järjestettävä ja pääosin tuotettava julkisen sektorin toimesta. Verot on maksettava Suomeen. Voittokatosta on säädettävä laki sote-alalle.

JHL:n edustajisto sanoo päätöslausumaassaan, että julkisia hyvinvointipalveluja tuottavilta yrityksiltä on vaadittava entistä parempaa yhteiskuntavastuuta. Verovarojen vuoto pois Suomesta on saatava loppumaan. Lain säätäminen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yritysten voittokatosta on välttämätön.

Edustajisto sanoo, että julkisille hankinnoille on määritettävä selkeät laatukriteerit, jotka palvelun järjestäjän tulee ottaa huomioon. Kriteereissä pitää olla mukana myös sosiaaliset ja yhteiskunnalliset arvot sekä mahdollisuus niiden seurantaan.

JHL:n edustajisto edellyttää uudelta hallitukselta rohkeutta tehdä Suomesta jälleen toimiva hyvinvoinnin mallimaa, jossa myös heikommassa asemassa olevista pidetään huolta.Edustajisto pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveyspalveluissa ei tule tavoitella lyhytjänteisiä yhden vaalikauden aikana laskettavia säästöjä. Kuntien rahoituspohjaa on vahvistettava palvelujen turvaamiseksi. Laadukkaat julkiset palvelut eivät synny ilman euroja ja riittävää henkilöstömäärää.