Siirry sisältöön

Allekirjoita kansalaisaloite, joka turvaa lasten rauhallisen arjen varhaiskasvatuksessa

Tuore kansalaisaloite vaatii, että jokaisessa päiväkodissa ja lapsiryhmässä on jatkossa riittävästi henkilökuntaa paikalla joka päivä. Henkilökunnan määrä suhteessa lasten määrään pitää määritellä nykyistä tarkemmin, jotta tavoitteeseen päästään. JHL tukee kansalaisaloitetta ja kannustaa jäseniään allekirjoittamaan aloitteen.

Huhtikuun 3. päivä julkaistiin lakialoite, joka haluaa lopettaa ryhmäkoolla kikkailun suomalaisessa varhaiskasvatuksessa.

Lainsäädäntö määrittelee tarkkaan, kuinka monta ammattitaitoista aikuista päiväkodeissa on oltava jokaista lasta kohden. Lain mukaan suhdeluvusta voidaan poiketa lyhytaikaisesti. Ongelma piilee siinä, että lainsäädäntö ei määrittele riittävän tarkkoja rajoja sille, miten suhdeluvusta saadaan poiketa.

Tavoitteena on turvata varhaiskasvatukseen rauhallinen arki.

Lakialoite vaatii, että suhdeluvuista voitaisiin poiketa vain yhden päivän ajaksi. Poikkeaminen olisi sallittua vain, jos henkilökuntaa on poissa yllättäen ja äkillisesti. Suhdelukuja pitää jatkossa tarkastella aina ryhmäkohtaisesti, ei koko päiväkodin tasolla.

JHL tukee lakialoitetta ja kannustaa kaikkia jäseniään allekirjoittamaan aloitteen. Aloitteen tavoitteena on taata hyvä pedagogiikka sekä rauhallinen ja turvallinen arki varhaiskasvatukseen.

Tällä hetkellä laissa säädetään vain epämääräisesti siitä, millä perusteella suhdeluvusta voi poiketa. Valvova viranomainen on joutunut toistuvasti puuttumaan ja ohjeistamaan suhdelukujen soveltamisessa, kansalaisaloitteen sivuilla kerrotaan.

Suhdelukuja pitää tarkastella ryhmäkohtaisesti.

Muutama viikko avaamisensan jälkeen lakialoite on kerännyt jo yli 7 000 allekirjoitusta. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se kerää vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuudessa kuukaudessa.

JHL:n lisäksi aloitetta tukevat muutkin varhaiskasvatusalan ammattiliitot.

Voit seurata kansalaisaloitetta myös Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.