Siirry sisältöön

Uusi ravitsemis- ja puhtausalan valtakunnallinen verkosto aloitti työnsä innostuneena

JHL uudisti ammattialatoimintansa rakenteita ja toimintamallia viime vuonna. Kuudessa ammattialaryhmässä työskennellään oman alan ammattien kehittämiseksi, alalla ilmenevien pulmien ratkaisemiseksi ja jäsenkiinnittymisen vahvistamiseksi. Valtakunnalliset verkostot ovat nyt aloittaneet työskentelynsä. Ravitsemis- ja puhtausalan verkosto aikoo muun muassa selvittää henkilöstömitoitusta.

Uusi ravitsemis- ja puhtausalan valtakunnallinen verkosto oli ensimmäistä kertaa koolla keskiviikkona 3. huhtikuuta. Verkostossa on kaikkiaan 22 henkilöä, ja he edustavat ravitsemis- ja puhtausalan sekä vaatehuollon ammattilaisia ympäri Suomen. Ensimmäisessä kokoontumisessa oli mukana 17 henkilöä.

– Nyt on tekemisen meininki. Väki on todella innostunutta. Toimintasuunnitelmaan nostettiin monia selvitettäviä asioita ja käytiin tarkkaan läpi verkoston tehtäviä, kertoi verkoston vetäjä, suunnittelija Tuula Jauhiainen-Ridell.

Verkosto aikoo vielä tänä vuonna tehdä selvityksen ravitsemis- ja puhtausalan henkilöstömitoituksesta. Asia on nyt ajankohtainen, koska monilla työpaikoilla mitoitusta tehdään parhaillaan. JHL on aikaisemminkin kerännyt mitoitustietoa, mutta tuorein tieto puuttuu.

– Verkoston tavoitteena on kerätä tiedot tänä vuonna ja hyödyntää tietoja ensi vuonna, Jauhiainen-Ridell täsmentää.

Toimintasuunnitelman tekemisessä verkosto on ottanut uudenlaisen otteen.

– Teemme pitkän tähtäimen suunnitelman. Se kattaa verkoston koko toimikauden, joka on edustajistokausi. Tätä suunnitelmaa sitten tarkennamme vuosittain. Näin pyrimme pitkäjänteisesti toteuttamaan ammattialalla ilmeneviä uudistustarpeita, ratkomaan pulmia ja kehittämään toimintamalleja, jotka ovat hyödyksi alan ammattilaisille, Jauhiainen-Ridell kertoo.

Verkoston selvityslistalla on myös alakohtaisia asioita. Ravitsemisalalla verkosto aikoo tehdä luomu- ja lähiruokakartoituksen ja puhtausalalla tutkitaan robotiikan ja digitalisaation vaikutuksia alaan.

JHL uudisti viime vuonna ammattialatoimintansa rakenteet ja toimintamallin. Ammattialaverkostojen tehtävänä on koota alan osaajat ammattialatoiminnan kehittämistyöhön, toimia ammatillisen tiedonvälittäjänä liiton ja työpaikkojen välillä sekä lujittaa jäsenkiinnittymistä ammatillisen toiminnan avulla.

Valtakunnallisia verkostoja on kuusi: ravitsemis- ja puhtausala, kasvatus- ja ohjausala, sosiaali- ja terveysala, tietotyö- ja hallintoala, tekniikka- ja liikenneala sekä turvallisuusala.