Siirry sisältöön

Fipsu muuttuu yhdistyksestä verkostoksi, jäsenliitot jatkavat vahvaa yhteistyötä EU-vaikuttamisessa

Julkisen alan ammattiliitot tekevät jatkossa kansainvälistä edunvalvontatyötä verkostona. Tavoitteena on vaikuttaa EU-tason päätöksiin entistä tehokkaammin.

Ammattiliittojen yhteinen EU-edunvalvonta siirtyi maaliskuussa 2019 uuteen aikaan. Jatkossa yhteistyötä tehdään verkostona. Samalla julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry lopettaa toimintansa.

Verkosto on edunvalvonnassa nopeampi ja monipuolisempi kuin yhdistys. Fipsu jatkaa aktiivista toimintaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa EU-päätöksentekoon. Liitoilla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa EU-tason päätöksiin, kun ne tekevät yhteistyötä. Työ on tärkeää, koska EU:n päätökset vaikuttavat suuresti Suomen työelämään.

Yhdistyksenä Fipsu on tukenut julkisen alan ammattiliittojen kansainvälistä edunvalvontaa ja EU-yhteistyötä. Viime vuosina yhdistys on nostanut esiin esimerkiksi työperäisen maahanmuuton ongelmakohtia ja maahanmuuttajien työoloja.

Fipsu-yhdistyksen jäseniä olivat JHL, Tehy, Super, Jyty, Pardia (myöhemmin ammattiliitto PRO) ja OAJ. Yhdistys aloitti toimintansa vuonna 1996.

Julkisen alan liitot ovat tehneet yhteistyötä kansainvälisissä asioissa jo 1980-luvulla. Työ jatkuu yhä, kaikki liitot jatkavat mukana Fipsu-verkoston toiminnassa.