Siirry sisältöön

Hoiva-avustajien koulutus saattaa helpottaa vanhushoidon työntekijäpulaa, avustajat eivät saa korvata lähihoitajia

JHL:n ja Esperi Care –hoivaketjun väliset keskustelut ovat tuottamassa tulosta. Esperi käynnistää keväällä oppisopimuskoulutuksen, jonka tarkoituksena on kouluttaa lisää hoiva-avustajia. Alalla tarvitaan kipeästi lisää resursseja. JHL kuitenkin muistuttaa, että lähihoitajien työtehtäviä ei saa siirtää hoiva-avustajille.

Hoiva-alan ammattilaiset ovat jo pitkään olleet huolissaan siitä, että asiakastyöhön on liian vähän aikaa. JHL on nostanut esiin, että sairaanhoitajat ja lähihoitajat joutuvat nykytilanteessa tekemään töitä, jotka syövät aikaa varsinaiselta hoito- ja hoivatyöltä. Hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa keskittyä asiakkaiden hoitamiseen, kun alalle palkataan lisää hoiva-avustajia.

JHL:n ja Esperi Caren keskustelujen tuloksena Esperi aloittaa keväällä hoiva-avustajien oppisopimuskoulutuksen. Suunnitteilla oleva koulutus toteutetaan yhteistyössä eteläsuomalaisen koulutuskuntayhtymän kanssa. Hoiva-avustajat työllistyisivät Esperiin. Heillä olisi mahdollisuus myös suorittaa lähihoitajakoulutus oppisopimuksella. Tällä keinoin pyritään osaltaan ratkaisemaan alan pahenevaa työvoimapulaa.

– JHL kannattaa sellaista hoiva-avustajakoulutusta, joka muodostuu tutkinnon osista. Silloin siitä on helppo jatkaa opintoja. Tutkimustuloksista tiedetään, että työssä käyvillä on haasteita päästä opiskelemaan. Lupaus kouluttaa hoiva-avustajakoulutuksen käyneet lähihoitajiksi oppisopimuksella onkin JHL:n mielestä hieno kädenojennus, kiittää JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Niemi-Laine muistuttaa, että hoiva-alalle on oleellista luoda selkeät rakenteet ja tehtävänkuvat, joita noudatetaan.

– Hoiva-avustajat eivät voi korvata lähihoitajia. Jos hoivatyön kriisi halutaan ratkaista, tarvitaan alalle lisää henkilökuntaa ja rahoitusta, Niemi-Laine korostaa

Hoivatyö on ihmisvaltaista ja sen asiakkaat ovat monesti haavoittuvassa asemassa. Hoivatyöhön tarvitaan riittävästi aikaa ja resursseja. Lisäksi ammattilaisilla pitää olla oikeanlaista osaamista. Myös työntekijöiden hyvinvoinnista on pidettävä huolta.

– JHL kutsuu mielellään hoiva-alalla toimivia tahoja vuoropuheluun siitä, miten osaamisen kehittäminen, inhimillisempi työelämä ja laadukas hoito- ja hoivatyö alalla turvataan, Niemi-Laine toteaa.

Lisätiedot:
puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772, paivi.niemi-laine@jhl.fi
koulutuspoliittinen asiantuntija Marjut Manka, 050 4363 273, marjut.manka@jhl.fi