Siirry sisältöön

Työsuojelutoiminnan linjaukset ohjaavat parempaan työelämään

JHL:n työsuojelutoiminnan linjauksilla halutaan edistää työsuojelutoimintaa työpaikoilla. Toimintaympäristö ja työ muuttuvat, ja muutoksen myötä syntyy uusia ratkaisemista vaativia työsuojelukysymyksiä. JHL:n strategiset päämäärät näkyvät myös työsuojelun linjauksissa. Linjaukset ohjaavat JHL:läisten toimintaa työsuojelun edistämiseksi ja työolojen parantamiseksi.

Edustajistokausittain tehtävät työsuojelutoiminnan linjaukset noudattelevat liiton strategisia päämääriä muun muassa työolojen parantamiseksi. Linjauksissa on huomiota kiinnitetty sekä toimintaympäristössä että työn tekemisessä tapahtuviin muutoksiin ja niiden mukana tuomiin ongelmatilanteisiin.

Työsuojelutoiminnan linjauksissaan JHL nostaa esiin esimerkiksi digitalisaation ja lisääntyvän teknologian mukanaan tuomat haasteet. Esimerkkinä JHL:n työympäristötoimitsija Tuula Haavasoja mainitsee kotihoidon.

JHL:n työympäristötoimitsija Tuula Haavasoja
JHL:n työympäristötoimitsija Tuula Haavasoja

– Tänä päivänä asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä tietokoneen avulla, jolloin ”kotikäynti” hoidetaan pelkän kuvan ja äänen avulla. Lisäksi toiminnan ohjaus ja raportointi hoidetaan aika usein kännykän avulla, Haavasoja kertoo.

Digitalisaatio on tuonut kotihoidon työhön muutoksia vähitellen eivätkä muutokset Haavasojan mukaan varmastikaan ole vielä lopussa.

– Muutokset vaativat työntekijöiltä jatkuvaa oppimista työvälineiden käyttämisessä ja valmiutta muuttaa työtapoja. Nämä seikat on otettava huomioon myös työsuojelussa, hän sanoo.

Liitto nostaa linjauksissaan esiin myös sisäilmaongelmien tuottamiin haittoihin puuttumisen.  JHL on hakeutunut mukaan vaikuttamaan Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman toteuttamiseen mm. lainsäädännön ja toimintakäytäntöjen valmisteluun.  JHL tavoittelee työsuojelutoimijoilleen myös vahvempaa roolia työpaikkatason sisäilmaosaajina.

– Liiton tarjoamassa koulutuksessa työsuojelutoimijat perehtyvät ongelmien havainnointiin ja varhaiseen puuttumiseen, mittaustulosten maallikkoasiantuntijuuteen ja sisäilmasta sairastuneiden työntekijöiden auttamiseen eteenpäin mm. työterveysneuvotteluissa. Sisäilmaosaajille tavoitellaan vahvempaa roolia ammattilaisten välisinä tulkkeina ja asiantuntijoina, Tuula Haavasoja kertoo.