Siirry sisältöön

KIILA-kuntoutusta luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille

Alle 67-vuotiaat JHL:läiset henkilöstön edustajat voivat hakea Kelan tarjoamaan maksuttomaan KIILA-kuntoutukseeen. Hakijoiden on oltava joko vakituisessa tai määräaikaissa, toistuvissa työsuhteissa olevia liiton jäseniä.

Kelan järjestämän KIILA-kuntoutuksen kohderyhmää ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat JHL:läiset henkilöstön edustajat. Kuntoutukseen hakevien luottamusmiesten tai työsuohjeluvaltuutettujen on oltava joko vakituisessa työsuhteessa tai työskenneltävä määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa.

Keitä kuntoutukseen valitaan

Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joilla asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä.

Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus on osa kokonaisuutta.

Lisäksi edellytetään, että työpaikalla tai työterveyshuollossa on riittävästi selvitetty kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia, eivätkä työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet ole riittäviä.

Kuntoutustarvetta arvioitaessa otetaan huomioon henkilön:

 • fyysisen ja psyykkisen kuormittuneisuuden aiheuttamat muutokset terveydentilassa
 • ammatissa ja työssä suoriutumisessa ilmenevät vaikeudet
 • terveysongelmiin liittyvät työssä pahenevat oireet
 • runsas terveyspalveluiden käyttö ja työstä poissaolot
 • työtehtäviä tai – järjestelyjä koskevat muutokset
 • vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön
 • muut kokonaistilanteeseen vaikuttavat tekijät.

Mitä KIILA-kuntoutus on

KIILA -kuntoutus:

 • on ammatillista työkykyä tukevaa kuntoutusta
 • Kelan maksamaa, osallistujalle maksutonta
 • kestoltaan 18 vrk noin vuoden aikana
 • edellyttää töistä poissaoloa 14 vrk:n ajan

Kuntoutuksen aikana tehdään yhteistyötä työnantajan sekä työterveyden kanssa. Kuntoutus käsittää neljä yksilöllistä käyntikertaa, jotka toteutetaan pääosin etänä. Kuntoutuksen ryhmäkoko 8 henkilöä.

Kuntoutuskurssi pidetään Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikassa, Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela.

Tutustu tarkemmin JHL:n jäsenille tarkoitettuun KIILA-kuntoutukseen.

Miten kuntoutukseen haetaan

Kuntoutukseen haetaan Kelan nettisivujen kautta: https://www.kela.fi/kiila-kuntoutus

 • Täytetään esimiehen kanssa Kela KU 200 ammatillinen selvityslomake sekä Kela KU 101 ammatillisen kuntoutuksen hakemus.
 • Toimitetaan Kelaan myös lääkärin B-lausunto, kuntoutujan nykytila, kuntoutuksen tarkoitus ja tavoite

Hakupaperit palautetaan Kelaan, jossa paikallistoimistossa tehdään päätös.

Katso tästä tarkempi ohjeistus kuntoutukseen hakemisesta.

Kuntoutuksen aikataulu

JHL:n jäsenille tarkoitetun kuntoutuskurssin numero on 76055. Sen aikataulu on:

 • Aloitustapaaminen 20.5.2019
 • I – ryhmäjakso 11.–14.6.2019
 • II – ryhmäjakso 18.–22.11.2019
 • III – ryhmäjakso 14.–17.4.2020
 • Päätösjakso toukokuu 2020

Kuntoutuksen haku kannattaa käynnistää pikaisesti.

Kustannukset

Kuntoutus on mukaan hyväksytylle henkilölle maksutonta. Mikäli työnantaja ei maksa kuntoutuspäiviltä palkkaa, niihin voi hakea Kelan kuntoutusrahaa. Kela maksaa myös korvausta matkakuluista.