Siirry sisältöön

JAU lausunnossaan: Kevaa koskeva hallituksen esitys on hyvä, mutta lain soveltamisalaa ja jäsenyhteisöjen piiriä laajennettava

Julkisen alan Unioni JAU ehdottaa, että Kevaa koskevan lain soveltamisalaa laajennetaan vastaamaan sote-palvelujen järjestämisen eri muotoja ja jäsenyhteisöjen piiriin lisätään osuuskunnat, niiden omistamat osakeyhtiöt ja muut yhteisöt.

Julkisen alan unioni JAU:n mielestä hallituksen Kevaa koskeva lakiesitys on hyvä ja kannatettava.

Tämän lakiesityksen ulkopuolella olevaan Keva-lakiin ja Kevan hallintoon liittyvään asiaan JAU esittää, että Kevasta annetun lain soveltamisalaa muutetaan vastaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen erilaisia muotoja.

Kevan jäsenyhteisöksi kelpoisten oikeushenkilöiden piiriä laajennetaan niin, että Keva-lain 3 §:ssä olevaan luetteloon liitetään myös osuuskunnat, niiden omistamat osakeyhtiöt ja muut yhteisöt.

JAU:n lausunto kokonaisuudessaan

JAU:n jäseniä ovat JHL ja Jyty. JAU on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöistä, jotka neuvottelevat alan työ- ja virkaehtosopimukset yhdessä KT Kuntatyönantajien kanssa. JAU edustaa noin kolmasosaa kunta-alan henkilöstöstä