Siirry sisältöön

Sijaisten, ajan ja rahan puute estää työntekijöitä osallistumista koulutuksiin, JHL:n tuore kysely paljastaa

Yli puolet Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kyselyyn vastanneista työntekijöistä pitää täydennyskoulutusta itselleen välttämättömänä tai erittäin tarpeellisena. Siitä huolimatta alle puolet vastaajista oli päässyt viime vuoden aikana koulutukseen niin, että koulutusajalta maksetaan palkkaa.

Koulutukset auttavat työntekijöitä hallitsemaan työtään paremmin ja lisäävät työn mielekkyyttä, JHL:n tuore Koulutus työn tukena -kysely kertoo. Koulutusta myös pidetään tärkeänä. Yli puolet vastaajista sanoo koulutuksen olevan itselleen välttämätöntä tai ainakin erittäin tarpeellista seuraavan vuoden aikana. Lähes 90 prosenttia vastaajista katsoo koulutuksen olevan vähintäänkin melko tarpeellista.

Silti vain noin 45 prosenttia työntekijöistä on päässyt viimeisen vuoden aikana osallistumaan koulutuksiin niin, että koulutusajalta saa palkkaa. Suurimpia osallistumisen esteitä olivat sijaisjärjestelyiden, ajan ja rahan puute. Sijaispuute rajoittaa etenkin kuntasektorilla työskentelevien naisten kouluttautumista.

– Koulutuspolitiikkaan on panostettava seuraavalla hallituskaudella. Suomalaisten muutosturvaa pitää vahvistaa koulutuksen keinoin. Jokaisella pitäisi  on oltava mahdollisuus palkalliseen koulutukseen työpaikasta riippumatta. JHL esittää valtakunnallista aikuisten osaamistason kohottamishanketta, jossa työmarkkinaosapuolilla on vahva rooli, JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen linjaa.

Mahdollisuus palkalliseen koulutukseen näyttää olevan sitä vähäisempää, mitä niukempi koulutustausta työntekijällä on. Korkeintaan peruskoulun käyneistä vastaajista vain noin joka neljäs oli viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut palkallisessa koulutuksessa. Enemmän kuin toisen asteen opintoja suorittaneista vastaajista palkalliseen koulutuksiin oli osallistunut yli puolet.

Ammattiliiton järjestämä koulutus on tärkeää varsinkin työntekijöille, joilla on lyhyt koulutustausta. Korkeintaan peruskoulun käyneistä vastaajista joka kolmas oli osallistunut liiton järjestämään, palkalliseen koulutukseen. Pelkästään liiton koulutuksissa käyneistä noin puolet osallistui omaan ammattiin liittyvään täydennyskoulutukseen ja puolet ammattiyhdistyskoulutukseen.

– Palkalliset koulutukset ovat yleisimmin ammattiin liittyvää täydennyskoulutusta tai työpaikalle räätälöityä täydennyskoulutusta. Tällainen koulutus hyödyttää myös työnantajaa, kun työntekijät oppivat ammattinsa entistä paremmin, JHL-opiston rehtori Anne Karjalainen muistuttaa.

JHL:n Koulutus työn tukena -kysely toteutettiin verkkokyselynä 26.11.–7.12.2018. Vastaajiksi kutsuttiin satunnaisotannalla 10 000 JHL:n jäsentä. Otannan ulkopuolelle rajattiin opiskelijajäsenet ja eläkeläiset. Kyselyyn vastasi 1 289 liiton jäsentä. Kyselyn tulokset esitellään JHL:n Aikuiskoulutus kantaa -seminaarissa 23. tammikuuta.

Koulutus työn tukena -kysely

Lisätiedot:

JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen 040 770 6577
JHL-opiston rehtori Anne Karjalainen 050 3410 749

Koulutuspoliittinen asiantuntija Marjut Manka 050 436 3273
Koulutuspoliittinen asiantuntija Laura Tuominen 050 409 2460
Koulutuspoliittinen asiantuntija Heini Wink 050 589 1326