Siirry sisältöön

JHL on huolissaan Helsinki-lisän poistamisen vaikutuksista

Kaupungin on vaikea ennakoida, kuinka paljon uusia päivähoitohakemuksia tulee, kun Helsinki-lisä lopetetaan. Uusia hakemuksia voi tulla lähes 7 000 ja JHL on huolissaan siitä, pystyykö kaupunki turvaamaan lasten edun.

Helsingin kaupunki lopettaa Helsinki-lisän maksamisen ensi vuonna. Tarkoitus on näin lisätä varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää. Kyseessä ovat nimenomaan pienet, alle 3-vuotiaat lapset.

Lokakuussa 2018 Helsinki-lisää sai noin 6 800 lasta. Jos kaikki vanhemmat päättävät viedä lapsensa hoitoon, kun lisä loppuun, voi se tarkoittaa se yhtä monta uutta päivähoitohakemusta. Alle kolmevuotiaita näistä lapsista olisi noin 6 100. Henkilöstölisäyksenä muutos on yli 1 500 kasvatusvastuullista työntekijää.

On vaikeaa ennustaa, miten vanhemmat käyttäytyvät, kun Helsinki-lisä poistuu. Siksi kaupungin on vaikea varautua tilojen ja henkilöstön lisäämiseen.

JHL on huolissaan siitä, miten lapsen etu toteutuu. Varhaiskasvatuslain mukaan päivähoito on lähipalvelua. Tälläkin hetkellä vanhempien on vaikea saada lapselleen hoitopaikkaa omalta asuinalueeltaan. Esimerkiksi Mellunmäessä asuville tarjotaan paikkoja Suomenlinnasta.

Tilat ahtaita jo nykyään

Henkilöstön riittävyys on jo nyt hauraalla pohjalla ja sijaisia palkataan paljon Seuren kautta. Sijaisten koulutus alalle saattaa olla vain neljän päivän pikaperehdytys. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen laadun pitäisi parantua niin, että koulutettua henkilöstöä on riittävästi.

Henkilöstön riittävyys on jo nyt hauraalla pohjalla

Helsinki ei millään saa riittävää määrää uusia päivähoitotiloja, jos hoitopaikkaa hakevien määrä nousee voimakkaasti ensi vuoden alussa. Nykyisetkin tilat ovat täyteen ahdettuja eikä esimerkiksi ilmanvaihdon teho riitä. Melu ylittää sallitut rajat ja infektiotaudit leviävät helposti.

Tämä kaikki on terveysriski niin lapsille kuin henkilöstöllekin. Lieneekö kaupungin ajatuksena lisätä yksityistä varhaiskasvatusta, jotta se voi täyttää lisätarpeen varhaiskasvatuksen määrässä?

JHL kritisoi yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden voitontavoittelua. Se on JHL:n kokemuksen mukaan johtanut pahimmillaan suuriin ongelmiin henkilöstön kohtelussa. Myös lasten etu on joissain tapauksissa sivuutettu.

Varhaiskasvatus on hyväksi lapselle ja JHL toivottaa kaikki lapset tervetulleiksi sen piiriin. Palvelun resurssit on kuitenkin turvattava, jotta varhaiskasvatuksen hyödyt voivat toteutua yhdenvertaisesti kaikkien lasten kohdalla. JHL on huolissaan siitä, että Helsingin kaupunki ei pysty turvaamaan lapsen etua, jos uusia päivähoitohakemuksia tulee ensi vuonna runsaasti lyhyellä aikavälillä.