Siirry sisältöön

Kuinka tärkeä olet, välinehuoltaja?

Välinehuoltajia tarvitaan, jotta sairaanhoitajat saisivat täysipainoisemmin käyttää työaikansa hoitotyöhön, kirjoittaa välinehuoltaja Lea Korkka.

Välinehuoltaja ja sairaanhoitaja ovat työpari ja heidän saumaton yhteistyönsä on tärkeä osa terveydenhuollon turvallisuutta ja laatua.

Välinehuoltaja Minna Järvinen ehdottaa mielipidekirjoituksessaan, että välinehuoltajan ammattinimike muutettaisiin instrumenttihuoltajaksi.

Olen tehnyt välinehuoltajan työtä yli yhdeksän vuotta. Olen sitä mieltä, että kumpikaan näistä ammattinimikkeistä ei kuvaa välinehuoltajan työtä kokonaisuudessaan. Ehdottaisin välinehuoltajan uudeksi ammattinimikkeeksi terveydenhuollon laitehuoltajaa.

Ammattinimikkeen asiaa lähtisin miettimään vuonna 2010 annetusta laista.

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista määrittelee terveydenhuollon laitteita muun muassa seuraavasti:

5 § Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) terveydenhuollon laitteella instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmisen:
a) sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen;
b) vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai kompensointiin;
c) anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai muunteluun; taikka
d) hedelmöittymisen säätelyyn

ja niin edelleen, laissa lista on pitkä.

Välinehuoltaja huoltaa instrumenttien ja välineiden lisäksi muun muassa laitteita, koneita, mekanismeja, robotteja ja johtoja.

Nostaisin esiin myös välinehuoltajan palkan. Vuonna 2014 JHL käynnisti kampanjan, jossa kehotettiin alle 2 100 euroa kuukaudessa ansaitsevia suomalaisia lähettämään palkkanauhansa toimistolle. Se oli loistava tempaus!

Silloin kyselin luottamusmieheltäni välinehuoltajien palkka-asiaa. Välinehuoltajat halusivat ymmärtää, missä menee sairaanhoidollisten tehtävien ja muiden työtehtävien raja. Meille perusteltiin, että välinehuoltajan palkkaa ei voi nostaa eikä kehittää, koska välinehuoltajan työ ei kuulu sairaanhoidollisiin tehtäviin.

Jos sairaanhoitaja täydentää leikkauskoreja ja ruuvisettejä, tilaa ja jakaa infuusionesteitä sekä katetrointisettejä, lähettää kipupumppuja ja laitteita lääkintätekniikkaan huollettavaksi tai huoltaa alusastioita pesukoneessa, nämä tehtävät ovat sairaanhoidollisia. Jos samat työt tekee välinehuoltaja, ne eivät ole sairaanhoidollisia. Missä vaiheessa muutos tapahtuu?

Eroja ei pitäisi olla, koska töitä tehdään asiakkaan tai potilaan hyväksi ja laadun on oltava kaikille yhtä hyvä riippumatta siitä, tekeekö työn sairaanhoitaja tai välinehuoltaja.

Välinehuoltaja edistää työllään hoidon sujuvuutta ja potilasturvallisuutta. Välinehuoltajat siis osallistuvat potilaan tai asiakkaan hoitoon terveydenhuollon laitteiden huollon kautta. Jos potilas on sairas, välinehuoltajan tehtävien pitäisi olla sairaanhoidollisia.

Tässä olisi perusteita kehittää palkkausjärjestelmää tärkeälle  terveydenhuollon ammattiryhmälle. Miksi välinehuoltajien palkat eivät ota huomioon työn vaativuutta ja laajuutta?

Jokaisesta työpaikasta ja tehtäväkokonaisuudesta pitää laatia tehtävänkuvaus, josta ilmenevät vaativuusryhmään sijoittamisessa tarvittavat tiedot ja mahdolliset tehtäväkohtaista palkkaa korottavat tekijät. Työnantajan on arvioitava tehtäväkohtainen palkka tehtävänkuvauksen, vaativuusryhmittelyn ja työpaikkakohtaisten soveltamisperiaatteiden perusteella.

Välinehuoltajien tehtävänkuvauksessa on otettava huomioon koulutus, lisätehtävät, vastuu ja esimiesasema. Tehtävien vaativuutta arvioitaessa vaativuustekijöinä on huomioitava työn edellyttämä osaaminen, laajuus, pysyvyys, johtaminen, vaikutukset, yhteistyötaidot, opetustaito ja työolosuhteet. Työn edellyttämää laajuutta ja monipuolisuutta voidaan arvioida työkokemuksella hankitulla tiedolla ja taidolla. Olisi korkea aika hinnoitella välinehuoltajien ammattiryhmä uudelleen.

Välinehuoltaja tai terveydenhuollon laitehuoltaja on tärkeä linkki terveydenhuollossa. Välinehuoltajan käsissä oleva huollettu laite seuraavaksi on taitavan kirurgin käsissä ja jos vertauskuvallisesti ilmasta, omalla työllään terveydenhuollon laitehuoltaja muodostaa näkymättömän turvakilven asiakkaan ja potilaan suojaksi.

Kirjoittaja työskentelee välinehuoltajana.