Siirry sisältöön

Työaikalain muutokset vaikeuttavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista

Hallituksen esitys työaikalaiksi lisäisi jaksotyötä ja säännöllisiä yötöitä. JHL muistuttaa lausunnossaan, että jaksotyö lisää sairastumisriskiä. Myöskään yötyön käyttöä ei ole syytä lisätä.

JHL ehdottaa lausunnossaan monia muutoksia työaikalakia koskevaan hallituksen esitykseen.

Laki vapauttaisi jaksotyön ja säännöllisen yötyön käyttöä. Muutos vaikeuttaisi työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, millä on kielteisiä vaikutuksia erityisesti naisvaltaisilla aloilla.

Lue JHL:n lausunto kokonaisuudessaan.

JHL muistuttaa, että lakiesityksestä ei ole myöskään tehty lainkaan lapsivaikutusten arviointia. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on sopimusvaltioita velvoittava ihmisoikeussopimus.