Siirry sisältöön

Hallitus ajaa työaikalakiin muutoksia, jotka uhkaavat jopa työntekijöiden terveyttä

Hallitus haluaa helpottaa tuntuvasti jaksotyön ja yötyön teettämistä. Lakimuutos saattaa lisätä työntekijöiden terveysriskejä, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL pelkää.

Hallitus ajaa työaikalakiin muutosta, joka helpottaisi selvästi jaksotyön ja yötyön teettämistä. Työterveyslaitoksen mukaan jaksotyö lisää riskiä sairastua vakavasti. Yötyö voi aiheuttaa erityistä sairastumisen vaaraa ja on jopa ennenaikaisen kuoleman riskitekijä.

Työaikalain muutokset toisivat jaksotyön huomattavasti nykyistä laajempaan käyttöön sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Samoin kävisi päiväkodeissa, jotka ovat auki pitkään, esimerkiksi aamukuudesta yhteentoista illalla. Jaksotyössä vuorokautista tai viikoittaista työaikaa ei säädellä. Työaikoja säädetään tasoittumisjaksolla, joka voi olla useita viikkoja pitkä.

Jaksotyötä tai yötyötä tekevien on hyvin vaikea yhdistää työtä ja perhe-elämää.

– Ongelma korostuu naisvaltaisilla aloilla. Naisia työskentelee huomattavasti enemmän aloilla, joihin esitetyt muutokset kohdistuvat. Ongelmista huolimatta hallitus ei ole arvioinut lain vaikutuksia lapsiin. Lain lapsivaikutukset pitää arvioida. Siihen velvoittaa YK:n lasten oikeuksien sopimus, johon Suomi on sitoutunut, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

Kaiken huipuksi työaikalain muutokset uhkaavat tuntuvasti vähentää ylityökorvauksia monilla aloilla. Työnantajat voisivat entistä vapaammin käyttää esimerkiksi liukuvaa työaikaa, työaikapankkeja ja joustotyötä ja välttyä ylityö- ja lisätyökorvausten maksamiselta.

– Lakiesitys heikentäisi palkkaa nykyisestä, jos ylitöitä voidaan kiertää. Hallitus on jälleen kerran pienipalkkaisten työntekijöiden kukkarolla. Lisätyö- ja ylityökorvaukset ovat tärkeä osa palkkaa esimerkiksi sote-aloilla, Niemi-Laine muistuttaa.

Työaikalakiin ehdotettu muutos kohtelee tylysti osa-aikaisia työntekijöitä.

– Lisätyösuostumus voidaan ottaa jo työsopimusta tehtäessä, kun kyse on osa-aikaisuudesta, josta on sovittu kiinteällä tunti- tai prosenttimäärällä. Ylityösuostumus tulisi pyytää kutakin kertaa varten erikseen osa-aikaisilta, jotka tekevät vaihtelevaa työaikaa eli niin kutsutuilta nollatuntisopimustyöntekijöiltä. Ei ole perusteltua jakaa osa-aikaisia kahteen eriarvoiseen ryhmään. Osa heistä ei koskaan tietäisi, voiko sovittua vapaapäivää pitää vai keksiikö työnantaja vapaapäiväksi töitä, JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch kommentoi lakiluonnosta.

Lisätiedot:
JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine 040 702 4772
JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch 040 728 9046