Siirry sisältöön

JHL:n edustajisto: Luottamus palautettava työmarkkinoille

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajisto pitää tärkeänä, että maan hallitus vahvistaa luottamusta työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistelemalla keskeiset työelämän lait ja muutokset kolmikantaisesti. Työmarkkinaosapuolten laajaa osaamista tulee hyödyntää myös seuraavan hallitusohjelman strategisten päämäärien valmistelussa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajisto pitää tärkeänä, että maan hallitus vahvistaa luottamusta työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistelemalla keskeiset työelämän lait ja muutokset kolmikantaisesti. Työmarkkinaosapuolten laajaa osaamista tulee hyödyntää myös seuraavan hallitusohjelman strategisten päämäärien valmistelussa.

Suomalaisen yhteiskunnan kehittäminen on perustunut keskinäiseen luottamukseen eikä tätä luottamusta ole varaa horjuttaa enää yhtään enempää. Suomella ei ole varaa menettää kolmikantaa. Aidolla kolmikantaisella valmistelulla on ollut keskeinen rooli luottamuksen rakentamisessa, ristiriitojen sovittamisessa käytännön politiikaksi sekä pitkäjänteisen, yli hallituskausien kantavien yhteiskunnallista tasa-arvoa lisäävien uudistusten tekemisessä.

Edustajisto toivoo, että tuleva hallitus ymmärtää nykyistä paremmin kolmikannan merkityksen hyvän lainsäädäntövalmistelun, jatkuvuuden ja yhteiskuntarauhan takaajana. Nykyhallituksen aikana kolmikannan asema on ollut koetuksella etenkin työlainsäädäntöön ja työttömyysturvaan liittyvien hankkeiden osalta.

Edustajisto kantaa huolta julkisen sektorin rahoituksen riittävyydestä. Hallitusohjelmaan on kirjattava mm. kilpailukykysopimuksesta johtuneen lomarahaleikkauksen poistumisen kompensoiminen kunnille ja muille julkisen sektorin työnantajille täysimääräisesti. Sote- ja maakuntauudistuksessa on osoitettava riittävästi varoja palkkaharmonisointiin.

Julkisten palveluiden ja palkansaajien arkeen tehdyt heikennysten on loputtava. Tällä hallituskaudella on mm. rajattu subjektiivista päivähoito-oikeutta, tiukennettu vuorotteluvapaan ehtoja, leikattu vanhempainvapaan päivärahoja, rajattu oikeutta sairastaa vuosilomalla ja vähennetty vuosiloman kertymistä perhevapaalla. On pidennetty koeaikaa, lyhennetty aikuiskoulutuksen kestoa sekä leikattu ammatillisen koulutuksen määrärahoja. Lisäksi on leikattu kaikkein pienituloisimmilta, mm. opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja työttömiltä sekä muilta kelan etuuksia saavilta.

Esitykset työelämän ja palkansaajien aseman heikentämiseksi eivät käy JHL:n jäsenille. Tämän liiton jäsenet osoittivat asettumalla laajasti irtisanomislakia vastaan ja samalla ruokapalveluhenkilöstö ja muut lakkolaiset tekivät näkyväksi julkisen työn merkityksen. Koulutettujen ammattilaisten tekemä työ on arvokasta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Edustajisto kehottaa koko JHL:n jäsenkuntaa äänestämään ensi kevään eduskuntavaaleissa ja tukemaan niitä ehdokkaita ja puolueita, jotka esittävät palkansaajamyönteisiä tavoitteita. Jokaisella on vapaus valita millaisia päättäjiä haluaa seuraavaan eduskuntaan. Tulevaan hallitusohjelmaan 2019 edustajisto esittää kirjauksia yhteistoimintalain uudistamisesta siten, että yrityksissä lisääntyy aito vuoropuhelu henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistamisessa.