Siirry sisältöön

JHL:n vaikuttamistyö kantanut hedelmää – uusia tutkintonimikkeitä kasvatusalalle

Opetushallitus on julkaissut kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon uudet perusteet. JHL on tyytyväinen ajamiinsa perhepäivähoitajan sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tutkintonimikkeisiin.

JHL on jo pitkään kamppaillut sen puolesta, että perhepäivähoitajat ja koulunkäynninohjaajat saisivat koulutustaan vastaavan tutkintonimikkeen. Nyt tuo tavoite on saavutettu. Ammattitutkintoa laatineen perustetyöryhmän esityksen perusteella Opetushallitus OPH on hyväksynyt uudet koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan sekä perhepäivähoitajan tutkintonimikkeet.

– Olemme liitossa erittäin tyytyväisiä tutkintonimikkeisiin. Pitkäaikainen työmme on kantanut hedelmää. Työelämässä perhepäivähoitajan ja koulunkäynninohjaajan ammattinimikkeet ovat jo vakiintuneita, nyt ne ovat myös tutkintonimikkeinä, iloitsee JHL:n koulutuspoliittinen asiantuntija Laura Tuominen.

– Tutkintonimikkeet ovat tärkeä osa ammatillista identiteettiä ja sellaisen saavuttaminen motivoi alan opiskelua, Tuominen jatkaa.

Uusi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto korvaa muun muassa aikaisemmat perhepäivähoitajan sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnot. Tutkinto sisältää viisi osaamisalaa, joiden perusteella opiskelija erikoistuu valitsemaansa työhön. Tutkinto johdattaa osaamisalasta riippuen perhepäivähoidon, koulunkäynninohjauksen tai romanityön osaamisen ytimeen.

Tutkinnot voimaan ensi vuonna

Uusi erikoisammattitutkinto on tarkoitettu kaikille kasvatusalan ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Tutkinto tarjoaa perustan oman ammatillisen osaamisen työelämälähtöiseen syventämiseen. Tutkinnon suorittanut saa valmiuksia alansa ja työyhteisönsä kehittämiseen sekä laajojen uudistushankkeiden toteuttamiseen.

JHL osallistui aktiivisesti tutkintojen perusteita laatineen ryhmän toimintaan ja antoi tutkinnoista myös lausuntonsa.

Uudet tutkinnot tulevat voimaan vuoden 2019 alussa. Opiskelijat voivat suorittaa jo aloittamansa opinnot nykyisten vaatimusten mukaisesti vuoden 2021 loppuun saakka. Vuoden 2019 alusta voimaan tulevat tutkinnot ovat kasvatus- ja ohjausalan tutkintouudistuksen viimeinen vaihe.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon uudet perusteet tulivat voimaan elokuussa 2018.

Tutustu uusiin kasvatus- ja ohjausalan ammatti ja erikoisammattitutkinnon perusteisiin: