Siirry sisältöön

Liiton jäsenten päivärahakorvausvakuutus päättyy vuodenvaihteessa

JHL:n jäsenvakuutukseen kuuluva päivärahakorvausvakuutus päättyy 31.12.2018. 1990-luvulta asti voimassa ollut vakuutus on muiden korvausmuotojen takia käynyt tarpeettomaksi.

JHL:n jäsenvakuutukseen kuuluva päivärahakorvausvakuutus päättyy 31.12.2018. Päivärahakorvausvakuutuksesta on korvattu päivärahaa tietyissä tilanteissa, kun jäsenen työeläkehakemus on hylätty tai eläkeasian käsittely on viivästynyt eläkelaitoksessa tai muutoksenhakuasteessa. Päivärahaa on korvattu tietyin edellytyksin myös työkyvyttömyyden yhdeksän päivän karenssiajalta, jolta ajalta Kela ei maksa päivärahaa.

1990-luvulta peräisin oleva vakuutusmuoto päättyy siksi, koska muut korvausmuodot ovat tulleet tilalle.

JHL:n jäsenvakuutukseen vakuutusyhtiö Turvassa kuuluvat vuonna 2019 vapaa-ajan matkustajavakuutus, tapaturmavakuutus pysyvän haitan varalle, Järjestövakuutus, ammatillinen vastuuvakuutus ja irtaimistovakuutus perhepäivähoitajille.

JHL:n vakuutusedut