Siirry sisältöön

JHL:n lausunto: sote-harjoittelusta pitää voida maksaa korvausta muillekin kuin yliopisto-opiskelijoille

JHL esittää lausunnossaan, että sosiaali- ja terveysalan opintoihin liittyvien harjoittelun korvauksia laajennettaisiin. Asia liittyy niin kutsutun järjestämislain muutoksiin, joita hallitus on valmistellut.

JHL esittää lausunnossaan, että sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille voisi maksaa harjoittelusta korvausta riippumatta siitä, missä oppilaitoksessa he opiskelevat. Lausunto liittyy niin kutsutun järjestämislain muutoksiin, joita hallitus on valmistellut.

Lakiehdotuksen mukaan palveluntuottajien on otettava harjoitteluun opiskelijoita, jotka suorittavat sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoa tai ammatillista tutkintoa.

Lakiesityksen perusteluista puolestaan käy ilmi, että yliopistotason opiskelijoille maksettaisiin harjoittelusta korvausta. JHL ehdottaa, että harjoittelusta voitaisiin maksaa korvauksia myös toisen asteen opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Nykymuodossaan lakiesitys kohtelee opiskelijoita eriarvoisesti sen mukaan, millä koulutusasteella he opiskelevat.

Harjoitteluun liittyvien korvausten maksamiseen tulee varautua myös mahdollisesti perustettavissa uusissa maakunnissa. Muutokset eivät kuitenkaan saa lisätä mahdollisten tulevien maakuntien rahoitusvajetta. JHL ehdottaa harjoitteluun liittyvien korvausten vastuutahoksi sosiaali- ja terveysministeriötä, josta ohjautuisi maakunnalle harjoitteluun tarkoitettua, korvamerkittyä rahaa.

Lue JHL:n lausunto kokonaisuudessaan.