Siirry sisältöön

JHL lausunnossaan: Asiakasmaksulailla säädettävä maksuttomista terveyskeskuspalveluista

JHL on asiakasmaksulain uudistamisen kannalla. Lailla pitäisi säätää muun muassa maksuttomista terveyskeskuslääkäripalveluista, hoiva-asumisen maksujen yhdenmukaisuudesta ja palveluasumien maksujen enimmäismäärästä.

JHL:n mielestä asukasmaksulain pitäisi säätää terveyskeskuslääkäripalvelujen maksuttomuudesta. Tämä edistäisi hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumista.

Sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossaan liitto toteaa:

– Terveyskeskusmaksu on poistettu mm. Helsingissä. Tämä on madaltanut kynnystä asioida terveysasemalla, mikä vaikuttaa pieni- ja keskituloisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Liitto muistuttaa, että lain pitäisi myös edistää asukkaiden yhdenvertaisuutta.

Maksukattoja ja yhdenmukaistamista

Nykyisestä asiakasmaksulainsäädännöstä puuttuvat muun muassa säännökset palveluasumisen maksuista ja digitaalisista ratkaisuista.  JHL esittää, että uudistettavassa laissa palveluasumisen maksuille on saatava enimmäismäärä ja erilaisia hoiva-asumisen maksuja yhdenmukaistetaan.

Lakiesitystä JHL kritisoi siitä, että siinä korostuu huoli valtiolle tulevista kustannuksista.

– Ei ole tarkoituksenmukaista korostaa valtiolle tulevia kustannuksia, kun oleellisempaa on edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, JHL toteaa lausunnossaan.

Ei odoteta sote-maku -uudistuksia

Esityksessä ehdotetun lain voimaantulo on sidottu sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloon.  JHL:n mielestä asiakasmaksu-uudistus pitää tehdä ilman viivytyksiä.

JHL:n lausunto hallituken esityksestä laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista