Siirry sisältöön

JHL:n lausunto: Uusi yliopisto- ja ammattikorkeakoululaki ei saa asettaa opiskelijoita epätasa-arvoiseen asemaan

JHL muistuttaa lausunnossaan, että opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu ei saa romuttua uuden yliopisto- ja ammattikorkeakoululain myötä. Koulutukseen eri väyliä pitkin hakeutuvia ei pidä asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan. Samaten julkista ja yksityistä sektoria on kohdeltava tasa-arvoisesti ja arvioitava julkisen sektorin työntekijöiden täydennyskoulutusmahdollisuudet.

JHL pitää epärealistisena, että korkeakouluille sälytetään lisävastuita ilman resurssien lisäämistä. Modulaarinen opiskelu ja korkeakouluopintojen parempi saavutettavuus ovat JHL:n mielestä sinänsä kannatettavia, mutta julkisen sektorin kelpoisuusehdot tulee näissä koulutuksissa huomioida.

Uudessa yliopisto- ja korkeakoululaissa on huolehdittava, että koulutukset ovat myös jatkossa laadukkaita ja riittävän laajoja. Täydennyskoulutuksena myytävät koulutukset tulee rakentaa niin, että ne ovat hyödynnettävissä myös, mikäli henkilö päättää hakeutua suorittamaan koko tutkintoa.

JHL on huolissaan esityksestä, jonka mukaan korkeakoulut voisivat alkaa myymään kokonaisia tutkintoja myös EU- ja ETA-maista tuleville. Vaikka esityksessä todetaan, ettei tutkinnon ostamista saisi käyttää pääsykokeiden ohituskaistana, ei tämän mahdollisuuden torjumiseen juuri ole osoitettu keinoja. Hakijat asettuisivat eri asemaan riippuen siitä, pyrkivätkö koulutukseen pääsykokeen kautta vai kouluttaisiko heidän työnantajansa heidät. Lakiesityksessä todetaan, että tilauskoulutukset eivät saa vähentää yliopiston aloituspaikkojen määrää. JHL kuitenkin näkee, että tälläinen riski on olemassa etenkin suosituiksi muodostuvilla aloilla. Tällöin normaalia väylää myöten opiskelemaan hakeutuvat joutuisivat heikompaan asemaan haussa.

Myös hakijoiden keskinäinen vertailu vaikeutuu, mikäli kokonaisia tutkintoja myydään ja opiskelijat käyttävät sisäistä siirtoa väylänä haluamiinsa opintoihin, ja mikäli lisäksi mahdollistetaan esityksen mukaiset jatkuvat haut. Tällöin normaalin hakumenettelyn kautta opintoihin hakeutuvat asettuvat joutuisivat kohtuuttomaan asemaan muihin opintoja suorittaviin nähden.

Lausunto uudesta yliopisto- ja ammattikorkeakoululaista kokonaan