Siirry sisältöön

Perhepäivähoitajat lisäkoulutuksella päteviä päiväkotien lastenhoitajiksi

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on tavoitellut pitkään sitä, että perhepäivähoitajat olisivat päteviä työskentelemään päiväkodeissa lastenhoitajina. Nyt tuo tavoite on saavutettu.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) on allekirjoittanut asetuksen, jonka mukaan perhepäivähoitajan ammatillisen tai vastaavan tutkinnon suorittanut on pätevä toimimaan päiväkodissa lastenhoitajana, kun hän on suorittanut kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan osaamista tuottavan tutkinnon osan. Osan laajuus on 30 osaamispistettä.

– Sen voi suorittaa opintojen jälkeen täydennyskoulutuksena. Tällöin opintojen laajuudeksi tulee 180 osaamispistettä, mikä vastaa kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon laajuutta, sanoo JHL:n koulutuspoliittinen asiantuntija Janne Hernesniemi.

Asetus täydentää syyskuun alussa voimaan tulevaa varhaiskasvatuslakia. Niinpä tutkinnonosan jo suorittaneet ovat päteviä hakemaan lastenhoitajan pysyviä toimia päiväkodista. Tähän asti heitä on voitu palkata epäpätevinä korkeintaan vuodeksi kerrallaan, vaikka heillä olisi perhepäivähoitajina työskentelystä pitkä työkokemus ja vankka ammattitaito.

Työvoitto liitolle

– Tämä on työvoitto – ja palkinto sinnikkäästä edunvalvonta- ja vaikuttamistyöstä, iloitsevat Hernesniemi ja JHL:n sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi.

Mikäli tuo 30 osaamispisteen laajuinen tutkinnon osa puuttuu ja pätevöityminen lastenhoitajaksi kiinnostaa, kannattaa selvittää oman alueen oppilaitoksista, miten osan voi kätevimmin suorittaa. Lisäksi voi keskustella oman työnantajan kanssa mahdollisuudesta opiskella työn ohessa.

– Tällöin voi hakea esimerkiksi soviteltua aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta, jos työkokemusta on riittävästi. Ensi vuoden alussa Koulutusrahasto ja Työttömyysvakuutusrahasto yhdistyvät Työllisyysrahastoksi, joka jatkossa vastaa aikuiskoulutustuen myöntämisestä, kertoo Hernesniemi.

Ammatillisen koulutuksen säätely, toteuttamistavat ja tutkinnot uudistuivat kuluvan vuoden alussa. Opintoihin kuuluu henkilökohtaistaminen, eli opiskelijan aiemmat opintosuoritukset ja työkokemus huomioidaan ja opinpoluista tulee niin sisällöltään kuin kestoltaan yksilöllisiä. Kolmenkymmenen opintopisteen laajuisen tutkinnon osan suorittaminen edellyttää keskimäärin puolen vuoden opiskelua.