Siirry sisältöön

JHL:n lausunto: Aktiivimalli 2:ssa todella suuria epäkohtia

JHL tyrmää lausunnossaan hallituksen esityksen omaehtoisen työnhaun mallin eli ns. aktiivimalli 2:n. Esitykseen liittyy merkittäviä epäkohtia eikä sitä yksinkertaisesti voi kannattaa. Henkilökohtainen apu ei ole riittävää, työllistymisen seuraaminen vajavaista ja jo työsuhteessa olevat - esimerkiksi osa-aikaisessa työssä olevat - pakotettaisiin hakemaan töitä.

JHL tyrmää lausunnossaan hallituksen esityksen omaehtoisen työnhaun mallin eli ns. aktiivimalli 2:n. Esitykseen liittyy niin merkittäviä epäkohtia, ettei sitä yksinkertaisesti voi kannattaa.

Lausunnossaan JHL korostaa henkilökohtaisen avun ja palvelujen merkitystä eri lähtökohdissa olevien ihmisten työllistymisessä. Apu ei ole liiton mielestä riittävää, jos työnhaku jää työttömän vastuulle ja työllistymistä vain seurataan pääsääntöisesti sähköisesti. Lisäksi liitto huomauttaa, että työnhakuun liittyvä ilmoitusvelvollisuus olisi liian mekaanista.

Apuun ja palveluihin on varattava henkilöresursseja ja rahaa. Liitto on erittäin huolissaan siitä, että mahdollisten uusien maakuntien kyky tarjota työttömille palveluja tulee riippumaan rahoituksesta, jonka riittävyydestä ei ole varmuutta.

JHL moittii esitysluonnosta myös siitä, ettei se ota huomioon työelämän monimuotoisuutta ja erilaisia päivärahan saajia.  Työnhakuvelvollisuus koskisi muun muassa osa-aikatyöntekijöitä, nollatuntisopimuslaisia sekä henkilöitä joilla on työsuhde mutta työ on keskeytynyt joksikin aikaa (lomautetut ja kesäkeskeytykset).

– On kohtuutonta, että heillä olisi työnhakuvelvollisuus samaan aikaan kun he ovat työsuhteessa, liiton lausunnossa sanotaan.

JHL:n lausunto omatoimisen työnhaun mallista kokonaan