Siirry sisältöön

JHL:n kysely: Alle 4 prosenttia työtekijöistä tekee määräaikaista työtä omasta tahdostaan

JHL:n tekemän kyselyn mukaan alle 4 prosenttia työntekijöistä on määräaikaisessa työsuhteessa omasta halustaan. Pääsääntöisesti määräaikaisuuden syy on ollut sijaisuus. Työsuhteita on saattanut olla jopa 16 peräkkäistä tai enemmänkin. JHL tehostaa määräaikaisten työsuhteiden käytön laillisuuden tarkistamista työpaikoilla.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n tekemän kyselyn mukaan vain alle 4 prosenttia liiton määräaikaista työtä tekevistä jäsenistä tekee pätkätöitä omasta tahdostaan. JHL teki kyselyn viime toukokuussa sähköisenä kyselynä liiton jäsenille, jotka tekivät töitä määräaikaisessa työsuhteessa. Vastauksia kyselyyn tuli kaikkiaan 1755.

Kyselyyn vastanneista yleisimmin omaehtoisessa määräaikaisessa työssä olivat yli 59-vuotiaat henkilöt.

Useimmin määräaikaisen työsuhteen syyksi ilmoitettiin sijaisuus (lähes 63 prosenttia vastauksista), toiseksi yleisimmäksi syyksi mainittiin kausityö (17 prosentissa vastauksista). Kolmanneksi yleisimmäksi perusteeksi osoittautui toiminnan vakiintumattomuus (14 prosentissa vastauksista). Sote- ja maakuntauudistuksesta johtuvan epävarman tilanteen määräaikaisuuden perusteeksi ilmoitti vain hieman yli neljä prosenttia vastaajista.

Ikääntyvien naisten työ lyhyissä pätkissä

Kyselyssä kysyttiin myös ”Kuinka monta peräkkäistä määräaikaista työsuhdetta sinulla on ollut nykyisen tai viimeisimmän työnantajasi kanssa?” Keskiarvoksi tuli 8,5 työsuhdetta. Kymmenellä prosentilla vastaajista oli enemmän kuin 16 peräkkäistä työsuhdetta nykyisen tai viimeisimmän työnantajan kanssa. Muutamilla vastaajilla oli takanaan jo jopa satoja lyhyitä määräaikaisia työsuhteita.

Yleisimmin työsuhteiden kesto oli puolesta vuodesta yhteen vuoteen. Näin vastasi lähes 51 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Yllättäen yli 50-vuotiailla naisilla oli enemmän ja lyhyempiä määräaikaisia työsuhteita kuin nuoremmilla vastaajilla. Työn silppuisuus näyttäisi yleistyvän mitä vanhempia ikäryhmiä tarkastellaan.

– Yleensä puhutaan siitä, miten nuoret painivat määräaikaisuuksien kanssa. Kysely osoittaa, että varsinkin kuntapuolella yli viisikymppiset naiset ovat joutuneet samaan kurimukseen, toteaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

– Sekä kunnat että yksityinen sosiaali- ja terveysala ovat perinteisesti käyttäneet määräaikaisuuksia sijaisuuksien hoitamisessa. Määräaikaisuudesta on tullut normaali olotila eikä se ole hyvä asia, Niemi-Laine jatkaa.

Eriarvoisuutta ja pulmia elämän suunnittelussa

Kyselyyn vastanneista eriarvoista kohtelua määräaikaisuuden vuoksi koki noin kolmasosa vastaajista. Eriarvoisuus ilmeni muun muassa vähättelynä ja ulkopuolelle jättämisenä, heikompina henkilöstöetuina, pienempänä palkkana ja koulutuksen sekä kehitystyön ulkopuolelle jättämisenä.

Lähes 67 prosenttia kyselyyn vastanneista koki määräaikaisuuden vaikeuttavan elämän suunnittelua. Alle 40-vuotiaista selvästi yli 70 prosenttia piti suunnittelua vaikeana. Määräaikaisen on vaikea perustaa perhettä, saada lainaa tai luottokorttia. Määräaikaisessa työsuhteessa olevat myös kantoivat huolta sairastumisesta ja mahdollisuudesta saada uutta työtä.

Liitto tehostaa määräaikaisuuksien valvontaa

JHL järjestää 12. syyskuuta kaikille liiton luottamushenkilöille tarkoitetun webinaarin, jossa liiton lakimiehet käyvät läpi määräaikaisten työsuhteiden käyttöä ja lainvastaisten työsuhteiden ketjutusten ehkäisyä työpaikoilla.

Webinaarin jälkeen luottamusmiehet ottavat työpaikoillaan määräaikaisuuksien käytön erityistarkkailun alle. Tavoitteena on, että mahdolliset lainvastaiset työsuhteiden ketjutukset saadaan kitkettyä työpaikoilta pois.

– JHL ei vastusta määräaikaisia työsuhteita sinänsä, mutta niiden on oltava lainmukaisia. Tätä lainmukaisuutta luottamusmiehemme lähtevät syyskuun koulutuksen jälkeen tehostetusti tarkistamaan työpaikoille, puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
neuvottelupäällikkö Mari Keturi, 050 461 9315