Siirry sisältöön

Lisämateriaaleja yhdistysten omiin kursseihin

JHL:n yhdistyksiä on jo vuosien ajan kannustettu järjestämään koulutusta itsenäisesti. Liitto on tarjonnut paitsi taloudellista tukea myös sisältöjä. Nyt yhdistystoiminnan perusteiden opiskelun/opettamisen tueksi on kehitetty Intoa ja taitoa -kouluttajan opas ja sitä tukeva kalvosarja.

JHL on jo vuosien ajan kannustanut yhdistyksiään järjestämään koulutusta itsenäisesti. Liitto on tarjonnut paitsi taloudellista tukea myös sisältöjä. Kurssien suunnittelun avuksi liitto on tähän saakka tarjonnut neljää teemapakettia, joiden avulla yhdistykset ovat voineet rakentaa itselleen sopivan koulutuspaketin. Nyt yhdistystoiminnan perusteiden opiskelun/opettamisen tueksi on kehitetty Intoa ja taitoa -kouluttajan opas ja sitä tukeva kalvosarja.

Opas onnistuneeseen koulutukseen

Intoa ja taitoa -oppaan avulla kouluttajana toimiva JHL-aktiivi tai toimitsija voi suunnitella onnistuneen koulutuksen.

Opas tarjoaa kouluttajalle ohjeita ja ideoita niin koulutuksen suunnittelun ja aikataulutuksen kuin opetusmenetelmien ja ryhmän ohjaamisenkin suhteen. Oppaassa käsitellään yhdistystoiminnan kannalta keskeisiä ydinteemoja sekä esitellään erilaisia tehtäviä, joilla teemoja on mahdollista käsitellä ryhmässä kiinnostavasti. Opas ja diat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Oppaan toteutuksesta on vastannut Työväen sivistysliitto TSL:n koulutussuunnittelija Tuula Laine. Käsikirjoitustyössä on ollut mukana myös JHL:n koulutuspoliittinen asiantuntija Janne Hernesniemi.

Materiaalit löytyvät JHL:n www-sivulta Yhdistysten kurssien teemat