Siirry sisältöön

KVTES:illä työskentelevä JHL:n jäsen: toimi näin, jos palkkaasi on vähennetty

Kunnat ovat jättäneet maksamatta palkkoja yhteensä miljoonilla euroilla asiattomien epäpätevyysalennusten takia. Jos olet töissä KVTES-määräyksillä ja sinulta on pidätetty palkkaa, ota ensin yhteyttä luottamusmieheesi.

Selvityksen jälkeen on käynyt ilmi, että kunnat ovat jättäneet maksamatta palkkoja yhteensä miljoonilla euroilla asiattomien epäpätevyysalennusten takia. Asian taustalla ovat KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset koulutuksen puuttumisen perusteella tehtävistä palkanvähennyksistä. Kuntatyönantajat KT on tunnustanut asian julkisuudessa ja keskusneuvotteluissa.

Jos sinulla on puuttuvan koulutuksen takia vähennetty palkkaa viimeisen viiden vuoden  aikana työsuhteessa tai viimeisen kolmen vuoden aikana virkasuhteessa, sinun kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheesi asian selvittämiseksi ja palkkojen vaatimiseksi takautuvasti. Luottamusmies voi saattaa asian eteenpäin paikallisneuvottelussa, jos kunta ei pelkän oikaisupyynnön perusteella suostu korjaamaan mahdollisia epäkohtia.

Asia voi koskea mitä tahansa ammattiryhmää, jolla on laissa tai viranomaisen toimesta määritelty kelpoisuusehto. KVTES:ssa on kuitenkin joitakin hinnoittelukohtia, joissa ei ole laissa määrättyä kelpoisuusehtoa. Näihin hinnoittelukohtiin on työehtosopimukseen määritelty omat erilliset hinnoittelukohdat kelpoisuuden omaaville ja niille, joilla ei tällaista kelpoisuutta ole. Tällainen ammattiryhmä on omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat (KVTES, Liite 12)  Hinnoittelukohdassa on määritelty valmiiksi erilliset hinnoittelukohdat tietyn tutkinnon suorittaneille ja niille, joilla ei ole tutkintoa.  Mikäli perhepäivähoitaja toimii muualla varhaiskasvatuksessa tilanne tulee tarkistaa tämän ohjeen mukaisesti.*

Epäpätevyysalennusta ei saa tehdä jos:

  1. Työn vaativuuden arvioinnin mukainen palkka on yhtään suurempi kuin KVTES:n palkkahinnoittelukohdan mukainen peruspalkka.**
    JA
  2. Työntekijä tekee samat työtehtävät kuin pätevyysvaatimukset täyttävä työntekijä.

Jos työntekijä ei pysty tai osaa tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä puuttuvan koulutuksen vuoksi, epäpätevyysalennuksen saa tehdä ja se saa olla enintään 10 prosenttia. Tämä edellyttää, että työntekijän tai viranhaltijan tehtäväkohtainen palkka on hinnoittelukohdan alarajalla. Jos tehtävän vaativuus on arvioitu vaativammaksi, vaikka vain euronkin alarajan yli , alennusta ei saa tehdä. Jos kunnassa halutaan tehdä epäpätevyysalennus, on tehtävän vaativuuden arvioinnissa määriteltävä palkkataso työntekijälle. Arviointi on tehtävä työntekijällä, joka on pätevä työskentelemään sijaisena, mutta joka ei puuttuvan tutkinnon takia tee tai ei voi tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä.

Asia pohjautuu KVTES:n 2. luvun 9 § 2. momentin määräykseen:

Riippumatta siitä täyttääkö viranhaltija/työntekijä tehtävään edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päättämät kelpoisuusvaatimukset on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä tehtävän vaativuuden perusteella. Mikäli viranhaltija/työntekijä ei täytä em. kelpoisuusvaatimuksia voi tehtäväkohtainen palkka kuitenkin olla enintään 10 % alempi kuin palkkahinnoittelun ao. palkkausmääräys edellyttää.

KT on huhtikuussa lähettänyt kuntiin ohjekirjeen, jolla se vaatii kuntia korjaamaan virheelliset epäpätevyysalennukset. KT:n kirjeeseen viittaaminen turvannee sen, että asiasta voidaan päästä sopimusratkaisuun, kunhan luottamusmiesten tietoon saatetaan kaikki mahdolliset palkkasaatavat.

Katso myös jäsensivujen kohdeviesti – Tiedote kunta-alan jäsenille ja luottamusmiehille

* ja ** – kohtien tekstiä täydennetty 29.8. klo 13.03

*** Uutinen alunperin julkaistu 21.6.2018 klo 11.15