Siirry sisältöön

JHL:n lausunto: alle 20 hengen yritysten irtisanomisperusteiden muuttaminen on tarpeeton

JHL sanoo lausunnossaan, ettei alle 20 hengen yrityksissä työntekijästä johtuvia irtisanomisperusteita ole tarvetta muuttaa. Nykyinen irtisanomisen suoja ei ole Suomessa kansainvälisesti vertailtuna tiukka eikä irtisanomiskynnyksen madaltamisella ole vaikutusta työllisyyteen.

JHL sanoo lausunnossaan, ettei alle 20 hengen yrityksissä työntekijästä johtuvia irtisanomisperusteita ole tarvetta muuttaa. Liitto viittaa kantansa perusteluiksi asiantuntija-arvioita, joiden  mukaan henkilöperusteisen irtisanomisen suoja ei ole Suomessa kansainvälisesti vertailtuna tiukka, ja että irtisanomiskynnyksen madaltamisella ei ole vaikutusta työllisyyteen.

Jos ehdotettu lakimuutos hyväksyttäisiin, pitäisi JHL:n mielestä muuttaa myös työttömyysturvalakia. Laissa pitäisi ottaa huomioon pienten yritysten alempi irtisanomiskynnys samaan tapaan kuin esimerkiksi koeaikapurkujen suhteen on huomioitu. Liiton mielestä on kohtuutonta ja epätasapuolista, että alennetun irtisanomiskynnyksen kohteina olevilla työntekijöillä on samanlainen karenssiuhka kuin niillä, joilla on lainsäädännössä korkeampi irtisanomiskynnys.

JHL muistuttaa myös lausunnossaan, että vaikutusarviointien mukaan nettovaikutus työllisyyteen on epäselvä. Ei ole tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, että tavoiteltavia työllisyysvaikutuksia tosiasiassa saataisiin aikaiseksi esityksellä. Vaikutus  työllisyyteen voi  JHL:n mielestä olla pikemminkin negatiivinen, sillä lainsäädäntöön syntyy keinotekoinen raja, jonka jälkeen työnantajan ei enää kannata palkata uusia työntekijöitä, sillä irtisanomissuoja vahvistuu.

JHL:n lausunto lakiehdotuksesta työntekijästä johtuvat irtisanomisperusteet työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää kokonaan