Siirry sisältöön

JHL:n lausunto: Myös perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneen voitava olla kelpoinen varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi

JHL:n mielestä varhaiskasvatuksen asetusta on täydennettävää niin, että varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi olisi kelpoinen myös se, joka on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon,

Opetus- ja kulttuuriministeriölle heinäkuussa antamassaan lausunnossa JHL esittää, että asetusehdotusta täydennetään niin, että varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi on kelpoinen se, joka on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon. Kun kyseinen ammattitutkinto ensi vuonna muuttuu kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinoksi, myös se täyttäisi kelpoisuusvaatimukset.

Liiton mielestä myös kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille on luotava mahdollisuus täydentää koulutustaan voidakseen toimia varhaiskasvatuksen lastenhoitajina.

Liitto toteaa lausunnossaan, että se ei kannata varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuusehtojen kiristämistä nykyisestään.

JHL:n lausunto varhaiskasvatuslaista kokonaan