Siirry sisältöön

Uudet tietosuojasäännöt ja työvuoroluettelot

EU:n tietosuoja-asetus ei estä työvuoroluetteloiden tekemistä ja näkyvillä oloa henkilökunnalle. Työvuoroluetteloiden on jatkossakin oltava nähtävillä työpaikoilla.

Toukokuun lopussa voimaan astunut EU:n tietosuoja-asetus on herättänyt paljon keskustelua ja johtanut myös väärinkäsityksiin. EU:n tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen ja se koskee kaikkia organisaatioita joiden toimintaan sisältyy henkilötietojen käsittelyä. Asetus on tehty parantamaan kansalaisten tietosuojaa koko yhteiskunnan, eli myös työelämän tasolla.

Joissain organisaatioissa työnantajat ovat tulkinneet tietosuojakäytäntöjä tarkoitushakuisesti väärin esittämällä, että ne olisivat ristiriidassa työelämän lakien kanssa. Näin ei kuitenkaan ole.

Eräässä isossa sosiaali- ja terveysalan yrityksessä esimiehet ovat käyneet repimässä työvuoroluetteloita seinältä ja toisissa organisaatioissa työvuoroluetteloiden tekeminen on lopetettu tietosuoja-asetukseen vedoten. Tällainen toiminta on yksiselitteisesti työaikalain vastaista. Työvuoroluetteloiden on jatkossakin oltava nähtävillä työpaikoilla, eikä niihin tarvitse yksilöidä muita tietoja kuin eri aikoina töissä olevien nimet. Lista on syytä sijoittaa niin, että se on vain henkilökunnan nähtävissä.

Työntekijöiden on jatkossakin voitava tarkistaa keiden muiden pitäisi olla töissä ja koska omat työvuorot ovat. JHL vaatii kaikkia työnantajia noudattamaan työaikalakia ja saattamaan omat tietosuojakäytäntönsä sellaiselle tasolle, että työvuoroluettelot voidaan pitää työpaikoilla nähtävinä.