Siirry sisältöön

”Päättäjä – olisitpa nähnyt päivästäni sen, kun vastuullani oli 16 lasta ”

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset Janika Harju ja Tytti Kuosmanen ovat halunneet tuoda päiväkotien arjen näkyville. Kuluneena keväänä he toteuttivat Facebookissa Varhaiskasvattajan arki-projektin, jossa yhtenä osana kerättiin varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien päiväkirjamerkintöjä heidän työstään. Syntyi julkaisu ”Varhaiskasvattajan päiväkirja”.

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset Janika Harju ja Tytti Kuosmanen ovat halunneet tuoda päiväkotien arjen näkyville. He toteuttivat Facebookissa projektin Varhaiskasvattajan arki. Projektiin liittyi myös paiväkirjan pito. Julkaisuun ”Varhaiskasvattajan päiväkirja” kootut päiväkirjamerkinnät ovat osa projektia. Päiväkirjamerkinnät on kirjoitettu maaliskuun 2018 aikana. Kirjoittajina ovat suomalaiset varhaiskasvattajat, jotka työskentelevät niin kunnallisella kuin yksityisellä puolella.

Kaikki henkilöiden ja päiväkotien nimet on muutettu.

Koen onnistuneeni tänään siinä, että meidän seitsemästä lapsesta ehdin neljän kanssa olla tänään läsnä enemmän.

Varhaiskasvattaja, päiväkoti Keijulehto

Päiväkotien sisällä eletään arkea, jonka todellisuus näkyy vain kasvattajille sekä varhaiskasvatuksessa oleville lapsille. Jotta voidaan kehittää varhaiskasvatusta oikeaan suuntaan, tulee tuntea arki ja varhaiskasvatuksen kehittämiskohdat.

Olisin halunnut päättäjän näkevän miten paljon me tarvitsemme maistereiden sijaan lisäkäsiä arkeemme varhaiskasvatukseen laadun varmistamiseksi. Syliä, aikuisen ohjausta ja läsnäoloa, vuorovaikutustilanteita kasvattajan kanssa, lohduttajaa, kuuntelijaa -niitä lapsi tarvitsee arkeensa.

Varhaiskasvattaja, päiväkodin johtaja, päiväkoti Suvikumpu

Janika Harju ja Tytti Kuosmanen toivovat, että lukija pääsee päiväkirjan kautta elämään hetkeksi varhaiskasvattajien työarkea lasten parissa.

Kahdesta eteenpäin ollaan menty kahdella aikuisella ja meillä on ollut 12 lasta. Ei suhdeluvut täsmää yhtään. Tämä on selkeä säilytyspaikka tällä hetkellä, ei laadukasta varhaiskasvtusta.

Varhaiskasvattaja, päiväkoti Naurunappi

Tutustu julkaisuun Varhaiskasvattajan päiväkirja – suomalaisten varhaiskasvattajien kuvauksia arjestaan