Siirry sisältöön

Kansanopistoilla ratkaisu aktiivimallin edellyttämään omaehtoiseen opiskeluun

Nyt kun aktiivimallia ja työttömien omaehtoista koulutusta määritellään, tulee varmistaa samalla kun säädöksiä muutetaan, että vapaan sivistystyön koulutukset hyväksytään mukaan.

Opistoilla on tarjolla työttömille sopivaa koulutusta, jolla saadaan työelämän edellyttämiä uusia taitoja.

Hallituksen esitys (HE 59/2018) työttömien työnhakijoiden oikeudesta osallistua itse valitsemaansa koulutukseen on erittäin tervetullut. Se vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja antaa erityisesti vapaan sivistystyön oppilaitoksille mahdollisuuden järjestää ja kohdistaa (työelämän) kansalaisuutta ja osallisuutta vahvistavaa koulutusta myös vaikeammin työllistyville henkilöille ja ryhmille. Päätoiminen ja monimuotoinen koulutus sopii kansanopistoille ja opintokeskuksille, mahdollisuus osa-aikaiseen koulutukseen avaa tämän tehtävän myös työväen- ja kansalaisopistoille.

Kansanopistoväki on kokoontunut vuotuisille Kansanopistopäiville Helsinkiin. Puheessaan Suomen Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtaja Aki Ojakangas totesi, että ”koulutus ei pidennä työttömyyttä”. JHL-opiston rehtori Anne Karjalainen puolestaan korosti, että ”kansanopistoissa työttömät pääsevät helposti parantamaan työelämässä tarvittavia taitoja ja koulutuksen tasa-arvo paranee huomattavasti, jos ihmiset voivat itse päättää, mitä he opiskelevat”.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Aki Ojakangas, Suomen Kansanopistoyhdistys, 040 506 6582

rehtori Anne Karjalainen, JHL-opisto, 050 5390744, anne.karjalainen@jhl.fi