Siirry sisältöön

JHL: uusien liikenteen ja viestinnän virastojen perustamisen aikataulu liian kireä – henkilöstön yhdenvertainen kohtelu vaarantuu

JHL ehdottaa että Liikenne- ja viestintävirasto perustetaan, Väylävirasto aloittaa toimintansa ja liikenteenohjausyhtiö perustetaan vasta samassa yhteydessä maakuntien kanssa. Uuden viraston aloitusajankohta tulee henkilöstösiirtojen ja sopimusten neuvottelun kannalta erittäin nopeasti vastaan. Eriaikainen valmistelu vaarantaa henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun.

Lausunnossan Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta JHL kiinnittä erityistä huomiota henkilöstön asemaan ja viraston perustamisen kiireiseen aikatauluun henkilöstönäkökulmasta. Viraston perustamiseen sinänsä ei liitolla ole huomauttamista, mutta aikataulutus on sen mielestä pulmallinen.

Hallituksen esityksessä uusi Liikenne- ja viestintävirasto perustettaisiin jo vuoden 2019 alussa, Liikennevirasto muuttuisi Väylävirastoksi ja liikenteenohjaus siirtyisi erillisen liikenteenohjausyhtiön hoidettavaksi. JHL ehdottaa, että  näin toimittaisiin vasta samassa yhteydessä maakuntien perustamisen kanssa.

Mikäli virastot kuitenkin perustetaan ennen maakuntia, kaikissa tulevissa sopimuksissa on otettava huomioon virastoihin ja yhtiöön myöhemmin siirtyvien henkilöjen oikeusturva erityisesti palkkauksessa ja yhteistoiminnassa.

Uudistuksen jälkeenkin Liikenne- ja viestintävirasto ja Väylävirasto tulevat toimimaan samoilla paikkakunnilla kuin nykyiset virastotkin toimivat.

JHL ehdottaa, että henkilöstön asemasta ja uudesta toimipisteverkosta osana uutta virasto- ja yhtiörakennetta säädetään esitettyä vahvemmin niin, että koko henkilöstön osalta työskentelypaikka ei olennaisesti muutu. Liiton mielestä on perusteltua noudattaa periaatetta, että henkilöstö sijoittuu nykyisille työskentelypaikkakunnille tai työssäkäyntialueelle.

Lausunnossaan liitto huomauttaa, että henkilöstön kannalta on keskeistä päästä työskentelemään uuden viraston palveluksessa välittömästi oikeudenmukaisin työehdoin.
JHL esittää, että kirjausta täysin uudesta palkkausjärjestelmästä ei oteta lakiin, vaan pääsopijoiden välisissä neuvotteluissa sovittaisiin, minkä nykyisten virastojen palkkausjärjestelmä otetaan pohjaksi.

Olemassa olevan järjestelmän soveltaminen tukee yhtenäisen palkkausajattelun pohjaa valtiolla ja on uutta järjestelmää nopeampi ja oikeudenmukaiseksi. Sopimukseton tila palkkauksessa ei liiton mukaan ole kummankaan osapuolen näkökulmasta toivottava tila.
Palkkausjärjestelmään on myös varattava riittävä rahoitus.

JHL:n lausunto laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi kokonaan