Siirry sisältöön

Liittojohtajat: Rautateiden suuri murros on valmisteltava huolellisesti henkilöstön kanssa

Liikenne- ja viestintäministeriö LVM sekä VR-Yhtymä ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, miten rautateiden henkilöliikennettä aletaan avata kilpailulle. Rautatiealan liittojohtajat muistuttavat, että kilpailu muuttaa alaa suuresti ja tulevista työehdoista pitää sopia yhdessä henkilöstön kanssa.

VR:n yksinoikeus Suomen rataverkolla liikennöintiin päättyy ensi vuosikymmenellä, kun rautateiden henkilöliikenne avataan kilpailulle. Liikenne- ja viestintäministeriö LVM sekä VR-Yhtymä ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, miten kilpailun avaamisessa edetään.

– Hyvä, että tämä pitkä prosessi on saanut päätöksen ja vellova epätietoisuus henkilöstön ympäriltä poistuu. Ilmassa kun on tuntunut olevan monia vaihtoehtoja, Raideammattilaiset JHL ry:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt sanoo.

– On kuitenkin hyvä, että asiaan on perehdytty kunnolla ja lähdetty kehittämään rautatieliikenteen kilpailua maltilla ja vaiheittain eikä tehty rakenteellisia muutoksia enemmän kuin on tarpeen, Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki sanoo.

Puheenjohtajien mukaan rautateillä on edessä suuri murros, joka tulee valmistella huolellisesti.

– On tärkeää että henkilöstö otetaan mukaan jatkovalmisteluun ja sovitaan pelisäännöt, joilla turvataan työntekijöiden asema sekä työehdot muutostilanteessa.

Tavoitteena on, että kilpailutettu liikenne alkaa kesäkuussa 2022. Sitä ennen VR sekä Liikenne- ja viestintäministeriö tekevät yhteistyötä, jotta kilpailutuksen vaatimat yhtiöjärjestelyt saadaan valmiiksi. VR:n toiminta muuttuu, kun nykyisiä toimintoja jaetaan useaan yhtiöön.

VR ja LVM perustavat kalustoyhtiön sekä kiinteistöyhtiön, jotka tulevat LVM:n omistajaohjaukseen. Yhtiöt ovat niin kutsuttuja erikoistehtäväyhtiöitä ja niiden on tarkoitus olla toiminnassa viimeistään tämän vuoden lopussa.

Kalustoyhtiöön siirretään kaikki Etelä-Suomen taajamaliikenteessä käytettävät Sm2- ja Sm4-junat sekä kaluston varaosat ja erikseen määritellyt erityistyökalut. Kalustoyhtiö alkaa myös valmistella uuden taajamaliikennekaluston hankintaa.

Kiinteistöyhtiöön siirretään Etelä-Suomen taajamaliikenteen liikennöinnin kannalta välttämättömät kiinteistöt. Yhtiöön siirretään VR:n omistamat Helsingin varikon rakennukset ja niihin sisältyvät kiinteät laitteet sekä Etelä-Suomen taajamaliikenteen liikennealueella sijaitsevat VR-Yhtymän omistamat asemarakennukset. Lisäksi VR luopuu tulevaisuudessa Helsingin asema-alueesta.

Myös kaluston kunnossapito yhtiöitetään. VR-konserniin muodostetaan erillinen kunnossapitoyhtiö, johon siirretään tarvittava kunnossapitohenkilöstö sekä kaluston kunnossapitoon tarvittavat varaosat, koneet ja laitteet. VR kehittää kunnossapitoyhtiötä itsenäiseksi yhtiöksi ja luopuu yhtiön omistuksesta ennen kuin kilpailutettu liikenne aloitetaan Suomessa.

Lisätiedot:

Raideammattilaiset JHL ry:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt 050 537 2412
Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki 044 737 9797