Siirry sisältöön

Perustuslakivaliokunnan esittämät asiat korjattava ennen soten etenemistä

Perustuslakivaliokunta linjasi tänään 1.6.2018, että hallituksen sote-esityksessä on useita vakavia perustuslakiongelmia. Pulmat ovat samoja, joihin Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on lausunnoissaan kiinnittänyt huomiota.

Keskeisimmät ongelmat ovat valinnanvapauden voimaantulon aikataulu ja sotepalveluiden rahoitus maakunnissa. JHL kannattaa valinnanvapauden osalta käyttöönoton vaiheistusta alueellisesti ja ajallisesti.

– Erittäin hyvä, että perustuslakivaliokunta teki työnsä huolella ja tunnusti tosiasiat liian kireästä aikataulusta. Valinnanvapautta ei pidä missään tapauksessa mahdollistaa esitetyssä mallissa, sillä se ei takaa yhdenvertaisia palveluita kansalaisille. Päinvastoin kansalaiset joutuisivat eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine huomauttaa.

JHL on erityisen huolissaan maakuntien mahdollisuudesta toteuttaa asiakassetelipalveluja ja henkilökohtaista budjettia. Toimiakseen ne vaatisivat valmista hallintoa ja osaamista, joita ei vielä ole.

Maakunnille on saatava verotusoikeus, sillä muutoin maakunnilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tulorahoitukseensa. Tämä vaarantaa palvelujen yhdenvertaisen toteutumisen. Perustuslakivaliokunnan kantakin oli, että rahoituslakia on muutettava jotta voidaan turvata maakunnan edellytykset perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen.

Perustuslakivaliokunta huomautti, että valinnanvapausjärjestelmää ei ole syytä ottaa käyttöön, ennen kuin on varmistuttu sen suhteesta EU:n valtiontukisääntelyyn.

– On todella tärkeä selvittää EU:n kanta ja tutkia tuottaako valinnanvapaus riskejä pakkoyhtiöittämisiin, Niemi-Laine muistuttaa.

Lisätietoja:
– puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 510 8131
– erityisasiantuntija Sari Bäcklund-Kajanmaa, p. 050 377 8894

Lisää aiheesta:

JHL:n lausunto maakuntien perustamisen ja sote-uudistuksen lakiesityksistä

JAU:n lausunto maakuntauudistuksesta: henkilöstölle irtisanomissuoja ja muutosturvaohjelma

JHL: Maakuntiin siirtyville on taattava palkkojen harmonisointi

JHL:n edustajisto: tukipalvelut huomioitava sote- ja maakuntauudistuksessa