Siirry sisältöön

Vi besökte Trobergshemmet inne i Mariehamn 16.5.2018

Institutionsvården är till för multisjuka äldre personer som har ett stort behov av omvårdnad. Vårdpersonal finns tillgänglig dygnet runt och består av sjukskötare och närvårdare.

Trobergshemmets institutionsboende har fyra avdelningar, Marhällan, Märket, Lågskär och Sälskär.  Totalt 52 rum, alla med egna hygienutrymmen.

ESB boende Lindhamn, där Sebastian Hedberg jobbar var på besökslistan. Platserna räcker inte till så en person får bo i TV-rummet utan dörrar, endast gardiner som skyddar boenden. Det finns även Nyhamn som är demens boende och Rödhamn som är ESB boende.

I samma hus finns även dagverksamhet Klippan, som erbjuder aktiviteter och samvaro för äldre hemmaboende personer. I dag onsdag 16.5 på programmet stod det ukulelekonsert.

Köket som lagar mat för ca 200 personer, även för hemmaboende äldre personer. Vi besökte även hemtjänsten som är Gun-Britt Elorantas arbetsplats.

Fältarbetare jobbar med ungdomar mellan 13-17 år. De jobbar förebyggande, ett ord som kommer från prevention, som betyder att gå in före något händer. De är fyra och de samarbetar med ungdomsledarna, fritidsledarna, skolorna, polisen och socialkanslierna ute i kommunerna.

Sedan via den vackra åländska landbyggden åkte vi till Eckerö och där till Solgårdens äldreboende. Där vi träffade ”vaktkatten” och trevliga, pratsamma åldringar. Även pigga och glada vårdare som gör sitt jobb med hjärta.