Siirry sisältöön

Tutkintonimikkeet ovat tärkeitä kasvatusalan ammattilaisille

Kasvatus- ja ohjausalan tutkintoja uudistetaan. Nyt vuorossa on ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon päivittäminen. Alan perustutkinnosta poiketen kasvatuksen ja ohjauksen ammattitutkinto ei sisällä tutkintonimikkeitä. JHL pitää tätä ongelmallisena ja esittää lausunnossaan kahta tutkintonimikettä.

Kasvatus- ja ohjausalan tutkintoja uudistetaan. Nyt vuorossa on ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon päivittäminen. JHL on osallistunut tutkintoa uudistaneen työryhmän toimintaan ja antanut tutkintojen perusteluonnoksista lausunnon Opetushallitukselle.

Alan perustutkinnosta poiketen kasvatuksen ja ohjauksen ammattitutkinto ei sisällä tutkintonimikkeitä. JHL pitää tätä ongelmallisena ja esittää lausunnossaan kahta tutkintonimikettä.

JHL katsoo, että perhepäivähoidon osaamisalan tulisi antaa opiskelijalle perhepäivähoitajan tutkintonimike. Lisäksi koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisalan tulisi johtaa koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tutkintonimikkeeseen.

Kasvatus- ja ohjausalalla tutkintonimikkeet ovat tärkeä osa ammatillista identiteettiä. Tutkintonimikkeen saavuttaminen motivoi opiskelua ja kiinnittää opiskelijoita alaan. Sekä perhepäivähoidon että koulunkäynnin ohjaamiseen johdattavat osaamisalat ovat reittejä alalle. Perustutkinnon lailla alalle johdattavien osaamisalojen tulisi johtaa osaamista kuvaavaan tutkintonimikkeeseen, JHL näkee.

Ammattitutkinnon perusteluonnoksessa koulunkäynninohjaajien ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien osaamisala on nimetty ”koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisalaksi”. Ohjaaminen on olennainen osa koulunkäynninohjaajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammatillista identiteettiä. JHL esittää lausunnossaan, että osaamisala nimettäisiin koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamisen osaamisalaksi. Näin tunnustettaisiin ohjaamisen perustava merkitys.

Ammattitutkinnon varsinaisia ammattitaitovaatimuksia JHL pitää onnistuneina. Alan muuttuvat osaamisvaatimukset on huomioitu hyvin. Tutkinto tarjoaa opiskelijalle haastavan kokonaisuuden, jossa lähtökohtana on moniulotteinen, alan tarpeita vastaava osaaminen.

Opetushallitukselle antamassaan toisessa lausunnossa, joka koskee kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon perusteita, liitto kannattaa esitettyä luonnosta. JHL:n mielestä perusteet antavat erityisesti valmiuksia alan käytäntöjen ja työyhteisön kehittämiseen.

JHL:n lausunto kasvatus- ja ohjaus alan ammattitutkinnon perusteisiin kokonaan

JHL:n lausunto kasvatus- ja ohjausalan erityisammattitutkinnon perusteisiin kokonaan