Siirry sisältöön

JHL: Liiketoiminnan ammattitutkintoa tiivistettävä ja erityisammattitutkinnossa huomioitava ihmisten johtamistaidot

JHL:n mielestä nyt luonnosvaiheessa olevan liiketoiminnan ammattitutkinnon perusteita pitää tiivistää, jotta ne olisivat yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Myös valinnaisia tutkinnonosia on liikaa. Erityisammattitutkintoon liitto kaipaa johtamisnäkemykseen myös ihmisten johtamista asioiden johtamisen rinnalle. Nykyisessä luonnoksessa tämä puuttuu lähes kokonaan.

JHL pitää liiketoiminnan ammattitutkinnon perusteita pääsääntöisesti hyvinä ja liiketoimintaan liittyviä kokonaisuuksia monipuolisina. Valinnaisia tutkinnon osia liiton mielestä on kuitenkin liikaa ja niitä pitäisi supistaa.

Lausunnossaan JHL tähdentää, että tutkinnon osien olisi oltava yhteismitallisia ja vertailukelpoisia toisiinsa nähden. Lisäksi JHL:n mielestä osaamispisteiden määrän sekä tutkintojen osien sisältöjen ja laadun olisi oltava samantasoisia, jotta tutkintojen suorittajat olisivat yhdenvertaisia tutkintoa suorittaessaan.

Liiketoiminnan erityisammattitutkinnon kohdalla JHL kritisoi lausunnossaan perusteiden vahvaa bisnesajattelua ja teknis-taloudellista asioiden tarkastelutapaa.  Liiton mielestä johtamisnäkemyksen painopisteenä on nyt asioiden johtaminen, ei ihmisten johtaminen.

JHL kaipaakin perusteisiin sitä, että työntekijät, henkilöstö olisivat mukana toimijoina, eivät toiminnan kohteena. Asiakas ja verkostot näkyvät eri tutkinnon osissa, mutta työntekijät, henkilöstö ei näy.

JLH kiinnittää huomiota myös siihen, että perusteissa oleva terminologia on sellaisessa muodossa, että opiskelija voi työskennellä/suorittaa tutkintoa myös julkisella sektorilla.

JHL:n lausunto liiketoiminnan ammattitutkinnon perusteista kokonaan

JHL:n lausunto liiketoiminnan erityisammattitutkinnon perusteista kokonaan