Siirry sisältöön

JAU:n lausunto maakuntauudistuksesta: henkilöstölle irtisanomissuoja ja muutosturvaohjelma

Lausunnossaan Julkisen alan unioni JAU kiinnittää huomion erityisesti henkilöstön asemaan liittyviin kysymyksiin. Unionin mielestä lakiin pitää kirjata henkilöstön työsuhteen irtisanomissuoja vuoteen 2025 saakka ja muutosturvaohjelma. Lisäksi huomio pitäisi kiinnittyä tasa-arvoon ja palveluketjujen ehjänä säilymiseen.

Unionin mielestä työntekijän suojaksi asetettuja määräaikoja pitäisi pidentää niin, että ne olisivat riittävän pitkät muutosaika huomioon ottaen.

JAU pitää huolestuttavana sitä, että uudistuksissa ei ole riittävästi otettu huomioon tukipalvelujen ammattilaisten merkitystä. Tukipalvelujen työntekijöiden asema maakuntauudistuksessa on otettava nykyistä keskeisempään tarkasteluun.

JAU korostaa myös, että kenenkään eläketurva ei saa heikentyä nykytilanteesta ja kuntaeläkkeiden rahoitus turvataan.

Unionin mielestä sukupuolten tasa-arvoasia  on otettava huomioon sekä sote- että  maakuntauudistuksessa ja että henkilöstön edustajien mahdollisuus osallistua tasa-arvotyöhön varmistetaan maakuntauudistuksen toteuttamisessa.

JAU esittää, että voimaanpanolakiin kirjataan henkilöstön työsuhteen irtisanomissuoja vuoteen 2025 saakka. Irtisanomissuoja edistäisi työntekijöiden valmiuksia sopeutua muutokseen ja loisi turvallisuutta työelämään.

Unioni esittää myös muutosturvaohjelmaa, jolla pidetään huoli kuntien ja maakuntien henkilöstön siirtymisestä työstä työhön. Muuten hallituksen hanke tulee olemaan työttömyyshanke.

JAUn lausunto maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnista kokonaan