Siirry sisältöön

JHL:n lausunto varhaiskasvatuslaista – henkilöstörakenne ja kelpoisuusvaatimukset valmisteltava uudelleen

JHL esittää lausunnossaan, että varhaiskasvatuslain henkilöstörakennetta ja lastentarhanopettajan kelpoisuutta käsittelevät esitykset on valmisteltava uudelleen. Nykyinen esitys lähes puolittaisi lastenhoitajien määärän ja huonontaisi sosionomien mahdollisuutta työskennellä lastentarhanopettajina. Kelpoisuusehtojen kiristäminen myös lisäisi työvoimapulaa.

JHL:n näkemyksen mukaan nykyinen malli, jossa varhaiskasvatuksen henkilökunnasta vähintään kolmasosalla on lastentarhanopettajan kelpoisuus ja muilla varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus, sallii varhaiskasvatusta järjestäville kunnille riittävän liikkumavaran henkilöstösuunnittelun ja varhaiskasvatuksen päivittäisen toiminnan järjestämisen suhteen.

Nyt henkilöstöstä 60 prosenttia on lastenhoitajia, yhteensä 24 000. Lain toteutuessa lastenhoitajien määrä lähes puolittuisi.  Kun eläkkeelle siirtyy vuoteen 2030 mennessä 5700 henkilöä, olisi vähennystarve tällöin 4000 – 5000 henkilöä. Tämä on merkittävä vähennys.  JHL:n mielestä lakiesitys ei sisällä uskottavaa suunnitelmaa alalla työskentelevien lastenhoitajien työllisyyden takaamiseksi.

JHL:n mielestä varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusehtoja ei ole perusteltua kiristää. Lastentarhanopettajaksi on voitava kouluttautua sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulun kautta. Ammattikorkeakouluista valmistuneet varhaiskasvatuksen sosionomit ovat pedagogiikan ammattilaisia. Lastentarhanopettajien pedagogista osaamista tulee edistää koulutusta kehittämällä ja täydennyskoulutuksella, ei kelpoisuutta rajaamalla.

JHL:n lausunto esityksestä varhaiskasvatuslaiksi kokonaan