Siirry sisältöön

Pitääkö uusi varhaiskasvatuslaki lastenhoitajia arvottomina ammattilaisina? JHL vaatii lain pysäyttämistä

Uusi, ongelmia täynnä oleva varhaiskasvatuslaki on eduskunnassa ensi viikolla. JHL vaatii, että lain valmistelussa otetaan aikalisä. Jos olet liiton kanssa samaa mieltä, ole yhteydessä alueesi kansanedustajiin. Olemme koonneet tähän uutiseen lakipaketin vakavimpia ongelmia.

Eduskunta päättää keväällä 2018, tuleeko Suomeen uusi varhaiskasvatuslaki. Hallituksen ajama laki unohtaa lastenhoitajien ammattitaidon, uhkaa tuhansien alan ammattilaisten työpaikkoja ja vie ammattikorkeakoulussa opiskelleilta sosionomeilta oikeuden tehdä lastentarhanopettajan työtä.  JHL vaatii, että laki ei tule voimaan nykymuodossaan. Lain valmistelussa on otettava aikalisä.

JHL on tehnyt useita ehdotuksia siitä, miten lakia pitäisi parantaa. Lue tästä lakiehdotukset kootut ongelmat.

Laki unohtaa lastenhoitajien ammattitaidon ja perhepäivähoidon

Lakiuudistus tarkoittaisi sitä, että varhaiskasvatuksessa työskentelisi vuonna 2030 huomattavasti enemmän yliopistokoulutettuja lastentarhanopettajia kuin tänä päivänä. Sen sijaan muun muassa lastenhoitajat, päivähoitajat ja lastenohjaajat joutuisivat pelkämään työpaikkojensa puolesta. Lakimuutos johtaisi siihen, että hoitajien töitä katoaisi vuoteen 2030 mennessä lähes 8 000 henkilötyövuoden edestä.

Tällä hetkellä 60 prosenttia päiväkodeissa työskentelevistä ammattilaisista on lastenhoitajia. Uusi varhaiskasvatuslaki ei heidän osaamistaan tunnusta.

Käsittelyssä oleva lakiesitys pohjautuu kesällä 2017 julkaistuun Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekarttaan. Tiekartta käytännössä sivuuttaa perhepäivähoidon, jota suomalaiset perheet pitävät suuressa arvossa.

Laki vie korkeakoulutetuilta sosionomeilta oikeuden lastentarhanopettajan ammattiin

Tällä hetkellä lastentarhanopettajina voivat työskennellä myös ne alan ammattilaiset, jotka ovat opiskelleet sopivan sosionomitutkinnon ammattikorkeakoulussa.  Jos lakimuutos toteutuu nykymuodossaan,  sosionomit tarvitsevat työparikseen yliopistossa opiskelleen lastentarhanopettajan. Muutos tulisi voimaan vuonna 2030. JHL vaatii, että sosionomin (AMK) kelpoisuus lastentarhanopettajan työhön säilyy. 

Laki pahentaa alan työvoimapulaa

Hallitus haluaa, että entistä suurempi osa lapsista olisi mukana varhaiskasvatuksessa. Samaan aikaan ollaan muuttamassa alan henkilöstön koulutusvaatimuksia.

JHL on huolissaan siitä, miten päiväkoteihin, perhepäivähoitoon ja avoimeen varhaiskasvatuksen saadaan jatkossa riittävästi ammattitaitoista työvoimaa. Nykyinen lakiehdotus tarkoittaisi sitä että uusia, yliopistokoulutuksen saaneita lastentarhanopettajia tarvittaisiin tulevaisuudessa lähes 7 000 lisää. Tällaisen joukon saaminen työmarkkinoille kestää yli 20 vuotta.

JHL:n vaihtoehto: lisää koulutusta hoitajille

JHL kannattaa varhaiskasvatuksen kehittämistä ja alan ongelmien ratkomista yhdessä. Jos lasten opetusta halutaan lisätä, on siihen olemassa yksinkertainen keino. Lasten hoidosta ja huolenpidosta vastaaville työntekijöille voidaan antaa lisää koulutusta, joka parantaa heidän pedagogista osaamistaan.

JHL:n vaihtoehto: ryhmäkoot ja palkkaus kuntoon

Varhaiskasvatuksessa rikotaan ryhmäkokojen enimmäisrajoja eli ryhmissä on liikaa lapsia yhtä aikuista kohtaan. Lain noudattamista on valvottava nykyistä tarkemmin. Mahdollisiin rikkomuksiin pitää pystyä puuttumaan riittävän tehokkaasti.

Varhaiskasvatuksessa riittää jatkossa ammattitaitoista työvoimaa vain, jos ammattikorkeakouluista ja ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet opiskelijat saadaan alan töihin. Alalle saadaan lisää osaavaa työvoimaa, kun työolot ja työehdot ovat kunnossa.

JHL valvoo jäsentensä etuja – myös varhaiskasvatuksessa

JHL on tehnyt vuosien ajan töitä sen eteen, että suomalainen varhaiskasvatus saataisiin entistäkin parempaan kuntoon. JHL on myös tehnyt yhdessä muiden ammattijärjestöjen kanssa Lapsen parhaaksi selvityksen, jossa pohditaan suomalaisen varhaiskasvatuksen hyvää tulevaisuutta. Lue Lapsen parhaaksi -selvitys kokonaisuudessaan.

Lue tästä JHL:n blogit, uutiset, lausunnot ja tiedotteet varhaiskasvatuslakiin liittyen.