Siirry sisältöön

JHL:n lausunto maakuntien perustamisen ja sote-uudistuksen lakiesityksistä

Lausunnossaan JHL kiinnittää huomion erityisesti henkilöstön asemaan liittyviin kysymyksiin ja niiden täydentämiseen. Liiton mielestä lakiin pitää kirjata henkilöstön työsuhteen irtisanomissuoja vuoteen 2025 saakka ja muutosturvaohjelma. Lisäksi huomio pitäisi kiinnittyä palveluketjun ehjänä säilymiseen ja tasa-arvoon.

Maakuntalakeja koskevassa lausunnossaan JHL keskittyy erityisesti henkilöstön asemaan liittyviin kysymyksiin.

  • Liiton mielestä työntekijän suojaksi asetettuja määräaikoja pitäisi pidentää niin, että ne olisivat riittävän pitkät muutosaika huomioon ottaen.
  • Erittäin huolestuttavaa liiton mielestä on se, että tukipalvelujen ammattilaisten merkitystä ei ole riittävästi otettu huomioon uudistuksissa.Tukipalvelujen työntekijöiden asema maakuntauudistuksessa on otettava nykyistä keskeisempään tarkasteluun. JHL vaatii, että palveluketju pidetään ehjänä potilasturvallisuuden turvaamiseksi. Tukipalvelut ovat oleellinen osa tätä ketjua.
  • Liitto korostaa myös, että kenenkään eläketurva ei saa heikentyä nykytilanteesta ja kuntaeläkkeiden rahoitus turvataan.
  • Sukupuolten tasa-arvoasia  otetaan huomioon sekä sote- että  maakuntauudistuksessa ja että henkilöstön edustajien mahdollisuus osallistua tasa-arvotyöhön varmistetaan maakuntauudistuksen toteuttamisessa.
  • JHL esittää, että voimaanpanolakiin kirjataan henkilöstön työsuhteen irtisanomissuoja vuoteen 2025 saakka. Irtisanomissuoja edistäisi työntekijöiden valmiuksia sopeutua muutokseen ja loisi turvallisuutta työelämään.
  • Liitto esittää myös muutosturvaohjelmaa, jolla pidetään huoli kuntien ja maakuntien henkilöstön siirtymisestä työstä työhön. Muuten hallituksen hanke tulee olemaan työttömyyshanke.

JHL:n lausunto hallituksen esityksestä maakuntalaeiksi ja sote-uudistuksesta kokonaan