Siirry sisältöön

JHL:n lausunto esityksestä valinnanvapauslaiksi

JHL pitää sosiaali- ja terveysuudistusta sinällään perusteltuna, mutta sanoo, että hallituksen esityksessä uudistukselle asetetut tavoitteet eivät toteudu. Vaikka muutoksia aiempaan esitykseen on tehty, eivät ne poista lakiesityksessä edelleen olevia ongelmia. Siksi esitys ei edelleenkään täytä uudistukselle asetettuja tavoitteita.

JHL pitää sosiaali- ja terveysuudistus sinällään perusteltuna, mutta sanoo lausunnossaan, että uudistukselle asetetut tavoitteet eivät hallituksen esityksessä toteudu.

Vaikka muutoksia aiempaan esitykseen on tehty, eivät ne poista lakiesityksessä edelleen olevia ongelmia.

Tällaisia ongelmia ovat

  • naisten työmarkkina-aseman heikentyminen
  • valinnanvapauslain aikataulun  epärealistisuus
  • valinnanvapauden epäaitous
  • palvelujen integraation toteutumatta jääminen
  • palveluketjujen pirstoutuminen
  • verorahojen valuminen yksityiselle sektorille
  • maakuntien itsehallinnollisen aseman epäselvyys

Nämä epäkohdat on korjattava, ja liitto esittääkin lausunnossaan useita korjausehdotuksia, jotta lakiesitys täyttäisi uudistukselle asetetut tavoitteet.

JHL:n lausunto hallituksen esityksestä valinnanpalauslaiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa